Gå til innholdet
Våre avdelinger er hus med små enheter, hvor det bor det mellom 1-5 ungdommer. Dette for å kunne tilby trygghet, omsorg, vekst og utvikling med individuelt tilrettelagte tilbud og nærhet til de voksne.  
fasade-og-hage
I CRUX bor ungdommene i ordinære eneboliger, hvor de deltar på mange hverdagsaktiviteter. 

CRUX har ulike tilbud til barn/ungdom som ikke kan bo hjemme i en periode av livet sitt. CRUX har ulike institusjonstilbud som tilpasses den enkelte ungdom. Vi har tiltak for ungdom som bor sammen i små enheter, og enetiltak når det er vurdert som den beste løsningen. Våre avdelinger ligger på Haugalandet, i Bergen, Voss, Nesodden og Inderøy kommuner. 

Hva er vi godkjent for?
CRUX har godkjenninger til å drive barnevernsinstitusjoner innenfor tre kategorier: Omsorg, atferd og akuttplasseringer. 

Omsorg
Vi tilbyr omsorgsplasser i institusjon (6-12 år og 13-19 år) hvor det forutsettes at barnet / ungdommen er utredet. (Barnevernloven §§ 4-4, 6. ledd, 4-12 og 4-6, 2. ledd). I tillegg har vi også avdelinger hvor ungdom bor alene (6-18 år).

Atferd 
Vi har tilbud til ungdom som har et symptombilde som kan inneholde antisosial atferd, kriminalitetsproblematikk, svak impulskontroll, rus eller annen normbrytende atferd (Barnevernloven §§ 4-24 og 4-26) 

Akutt 
Noen barn/ungdommer kommer til oss brått og uventet. I utgangspunktet er problematikken kartlagt, og målsettingen for oppholdet hos oss er forberedelse til å bo i institusjon en periode. Vår oppgave for barna i denne perioden er å gi sorg- og krisehjelp, skape oversikt, kontinuitet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har godkjenning av plassering etter akutthjemmel § 4-25, forutsatt at akuttoppholdet er ment å være begynnelsen på et langtidsopphold ved avdelingen. 

Oppdatert