Gå til innholdet

1.okober startet Lillian Frøyen i en nyopprettet stilling som institusjonsleder ved CRUX Nesodden. - Det å få møte mennesker i sårbare livssituasjoner, og være med å bygge trygge relasjoner, er noe jeg kjenner stor ydmykhet i forhold til og har en stor hjertevarme for, sier Frøyen.
Institusjonsleder Lillian Frøyen

Allerede før Lillian var i gang, var hun på omvisning på de to avdelingene ved CRUX Nesodden, som heter CRUX Blylaget og CRUX Marikloppa. Dette er omsorgstiltak som gir behandling og oppfølging til barn og ungdom mello 14 og 18 år. 

- Avdelingene ligger fantastisk idyllisk til, terapeutiske omgivelser vil jeg kalle det, sier Frøyen. 

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, verdibasert ledelse samt veiledning og coaching. I tillegg har hun også kristendom grunnfag og 1. avdeling juss fra UiO. Lillian har mange års erfaring fra spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste, både fra klinisk praksis og som leder.

- Jeg ser det som en stor styrke å forstå sammenhengen mellom de ulike tjenestenivåene i praksis, sier Lillian, og legger til at det at CRUX er en diakonal stiftelse tiltaler henne sterkt.

- At CRUX er en diakonal stiftelse tiltaler meg sterkt. De fire kjerneverdiene helhjertet og raus, dristig og solid traff meg veldig da jeg leste stillingsannonsen. Holdningen om at de beste resultatene oppnås når det faglige og det menneskelige virker sammen, og at de som har behov for CRUX sine tjenester skal oppleve at de blir møtt som hele mennesker, er helt i samsvar med min holdning og tilnærming. Ønsket om å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp uansett, er som om jeg skulle sagt det selv, understreker hun. 

Oppdatert