Gå til innholdet
Tjeneste vi leverer skal være preget av høy faglig kvalitet, og vi skal finne ressursene i den enkelte.
Vi skal være:
  • Nyskapende
  • Seriøse
  • Endringsvillig organisasjon som viser vilje til å prøve ut nye tiltak.
  • Profesjonell leverandør til offentlige og private virksomheter.

Å være i aktivitet er et viktig utgangpunkt for å klare å gjøre endring. Vi ønsker å styrke sosiale ferdigheter og mestring i forhold til aktiviteter og arbeid. Vi jobber sammen for å finne gode løsninger, styrke nettverk, boligsituasjon og mestring av egen økonomi.

Vi har fokus på den enkeltes ressurser, og etterstreber å finne gode løsninger sammen med deltakerne for å øke mestring på ulikt nivå.
Oppdatert