Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene legger vekt på et godt samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner. Sammen jobber vi for å støtte våre deltagere videre.
Kommuner
CRUX Hamartiltakene har et tett samarbeid med Hamar kommune som vi har inngått en driftsavtale med. Stange kommune bidrar også økonomisk.

Nav
Vi samarbeider med ulike oppfølgingsteam i Hamar og Stange, i tillegg til et formalisert samarbeid med Nav om enkelte deltagere som er med i spesifikke prosjekter. 

Mjøsanker
Mjøsankersom er en arbeidsinkluderingsbedrift, har en avtale med oss om å kunne utplassere deltakere i arbeidspraksis/arbeidsutprøving i våre tiltak. 

Kriminalomsorgen
Vi har en samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen Innlandet. Dette betyr i praksis at vi kan ha deltagere som har samfunnsstraff, lenkesoning eller ND-domstol i våre tiltak. Det skrives da avtale med begge parter. Vi tilbyr også å besøke fengsler for informasjon og forberedende samtaler i forkant løslatelse. CRUX Barm har også et samarbeid med fengselspresten, der vi tar i mot besøk av fengselsgrupper på vårt senter. Oppfølgingsklassen tilbyr tilrettelagt skolegang for straffedømte. 

Lokalt næringsliv
I dag henter vi mat fra flere større leverandører i distriktet og en del butikker som Asko, Bama, Barilla, Obs, Tine og Kiwi. Dette er mat som vi bruker til matutdelingen og som også brukes til serveringen ved CRUX Arbeideren. 

Vi har inngått en avtale med Sulland Hamar, med sponsing av en leaset Toyota varebil til bruk i matutdelingen.  

CRUX Barm har en avtale med eier av bygården der vi leier lokaler, om å utføre vaktmestertjenester for hele bygården mot betaling. 

Andre frivillige organisasjoner
Vi har samarbeid med ulike frivillige organisasjoner: Hamar frivillighetssentral, Frelsesarmeen, Blå Kors, SMISO (Senter for seksuelt misbrukte menn), Sagatun brukerstyrt senter.

Vi samarbeider med ulike institusjoner om deltagere i våre tiltak, før under og etter opphold. Blant disse er: Reinsvoll, Valdresklinikken, Veslelien og Fredheim.

Kirken
CRUX Hamartiltakene har en samarbeidsavtale med Den norske kirke, i tillegg samarbeider vi med Frikirken i Hamar.

Politiet
Vi har god og regelmessig kontakt med Politiet.  
Oppdatert