Gå til innholdet

På stiftelsencrux.no har vi lagt ut en link som heter "Send oss din tilbakemelding". Skjemaet gir pasienter, brukere, pårørende og andre mulighet til å sende oss tilbakemeldinger. I CRUX er vi åpne for tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre oss og lære. 
Linken finner du under "Kontakt oss"

Hva skjer hvis du sender en mail via hjemmesiden?

  1. Tilbakemeldingen sendes som kryptert e-post til stiftelsens kvalitetsavdeling 

  2. Saken registreres i kvalitetssystemet i henhold til retningslinjene for avvikshåndtering og varsling av kritikkverdige forhold

  3. Deretter slettes saken

  4. Innsendte saker blir behandlet i henhold til stiftelsens retningslinjer og prosedyrer
Oppdatert