Gå til innholdet


CRUX Hamartiltakene har gått sammen med Frelsesarmeen Hamar korps og laget en felles løsning for matutdeling i denne ekstraordinære tiden med smittefare.
Klaaspeter Kuperus henter mat til matutdelingen.

- Vi har inngått en avtale med ASKO om å hente mat, med spesielle ordninger for å unngå smitte. Vi åpner for utdeling av mat fire dager per uke. På mandag og onsdag blir det matutdeling på Frelsesarmeen, og tirsdager og torsdager kan man henvende seg på CRUX Arbeideren i Grønnegata. Alle dager vil matutdelingen foregå fra klokka 12-14, forteller tiltaksleder Klaaspeter Kuperus.

Kølappsystem
Det er laget et kølappsystem hvor det på hver lapp er spesifisert dag, tid og sted for hvor maten kan hentes. Antall kølapper er begrenset, og kan hentes ved hovedinngangen til CRUX Arbeideren i Grønnegata 51 (Hamar) på mandager mellom klokka 10-12. 

- Det leveres bare ut mat når alle data på kølappen stemmer. Det er lagt inn to minutter mellom hver kølapp for å unngå kø. Denne løsningen er et forsøk å holde matutdelingen i gang. Så får vi se hvordan ordningen fungerer. Det betyr at CRUX og Frelsesarmeen må forbeholde seg retten til å endre eller avslutte ordningen uten varsel, sier Kuperus.


Oppdatert