Gå til innholdet

CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen jobber med mennesker med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Nå har de laget en liten film som gir et innblikk i hverdagen med pasienter med komplekse traumer, og hvordan traumebevist praksis kommer til uttrykk i hverdagen.
Fag- og kvalitetsrådgiver Maja Kongsbakk

- Vi tror at filmen kan inspirere til å møte medmennesker som sliter med ulike former for smerteuttrykk og utfordringer på en god og trygg måte. Den er litt innom noen av aktivitetene som tilbys, og hvordan aktiviteter og fellesskap blir en del av behandlingen. I filmen nevnes enkelte av de teoretiske modellene som benyttes, og som vi også underviser om til pasientene, forteller fag- og kvalitetsrådgiver Maja Kongsbakk.

Det startet med et ønske om å lage en opplæringsfilm til internt bruk. I tillegg til å vise den til alle nyansatte, er filmen nå gjort tilgjengelig på hjemmesiden, og den vil bli vist på informasjonsmøter med samarbeidspartnere, og da i særlig grad til dem som har ansvaret for å henvise pasienter til CRUX Kalfaret.

- Filmen ble også en del av et foredrag på en årlig traumekonferanse som RVTS arrangerer, den såkalte Septemberkonferansen, hvor vi fikk mye god respons. Vi opplever at flere nå vet at CRUX Kalfaret behandlingsenter tilbyr rusbehandling innenfor rammene av traumebevisst praksis. Vi er blitt kontaktet av kommuner og institusjoner som ønsker at vi tilbyr kurs. Det opplever vi som veldig hyggelig og motiverende. Flere ønsker å vite mer om oss, og våre behandlingsmetoder.

Kompetanseutviklingsprogram
I to har CRUX Kalfaret hatt et prosjekt i samarbeid med RVTS (Regionalt senter vold og traumatisk stress) for å øke kompetanse innen traumebevisst praksis hos alle ansatte. De ansatte har hatt mange undervisningsdager, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. 

- Vi har erfart at denne form for kompetansebygging, hvor alle ansatte får være med, gjør mye bra med arbeidsmiljøet. Samtidig er det en av grunnpilarene i traumebevisst praksis at vi må være trygge sammen som kolleger for å kunne gi god behandling til pasientene. En film som gir innblikk i dette har vært ønskelig. Så passet timingen bra med at psykologspesialist Roger Atle Kårstad skulle ha spesialistpermisjon og fordype seg mer i traumefaget. Han er også dyktig visuelt, og har med denne filmen fått frem hvordan felles språk, fokus og forståelse kan komme til utrykk i klinikkene. Musikken i filmen er produsert på «Musikkloftet» av våre kolleger, sier Kongsbakk. 

Se filmen om traumebevisst praksis ved CRUX Kalfaret her.

Oppdatert