Gå til innholdet

Det nærmer seg oktober, og for noen betyr det høstferie. Det er viktig at alle som skal søke om ferie gjør dette via sidene på iCRUX. 

Gå inn på iCRUX når du skal søke om ferie

Hvor registrerer jeg feriesøknader?
Klikk på menyknappen "Personal" og deretter "Ferie", eller gå på en av de grønne boksene til venstre på forsiden som også heter "Ferie". Begge disse veiene tar deg til en side hvor du kan søke om ferie og se hvor mye ferie du har til gode. Her finner du også skjema for overføring av ferie, og du kan se hva kollegaer på din avdeling har søkt om av ferie. 

Avvkling av ferie i 2020
- Vi vil også minne om at hele ferien skal avvikles før nyttår i henhold til ferieloven. For de som har ferie til gode er det viktig å sette opp en plan slik at du får avviklet all ferie før nyttår. Hvis ikke all ferie lar seg avvikle før nyttår, må det avtales med nærmeste leder, sier HR-leder Arnt-Helge H. Ljoså. 

Oppdatert