Gå til innholdet

Hvordan kan barnevernet i ideell sektor vokse fremover? Det var temaet for møtet mellom barne- og familieminister Kjersti Toppe, generalsekretær Helmuth M. Liessem (CRUX), direktør Erik Eide og bransjeleder Anne Kjersti Toft fra Virke ideell og frivillighet.
Torsdag 8.desember møttes fra venstre direktør Erik Eide (Virke ideell og frivillighet), statsråd Kjersti Toppe (Sp), bransjesjef Anne Kjersti Toft (Virke) og generalsekretær Helmuth M. Liessem.

- Det var en lyttende statsråd med stort engasjement for ideell sektor vi møtte. Vi drøftet mulighetene for videre vekst i institusjonsbarnevernet, og bruk av ideelle spesialiserte fosterhjem. Det siste er det en pågående debatt om, i forbindelse med en aktuell lovendring. Toppe lovet å se nærmere på denne saken, forteller Liessem. 

I møtet fikk CRUX også mulighet til å spille inn noen tanker om hvordan institusjonsbarnevernet i ideell sektor kan vokse fremover. 

- Dette er et politisk mål som Toppe har særlig fokus på. Det var oppløftende å møte statsråden som viste et slikt engasjement for vekstmålene for ideelle i barnevernsfeltet. Toppe ga også uttrykk for at hun er åpen for videre dialog om hvordan få til en slik vekst, sier Liessem, og legger til at dette er noe både Virke og CRUX vil følge opp videre.  

Oppdatert