Gå til innholdet

- Ansatte i CRUX har vært preget. Ikke først og fremst på grunn av frykten for smitte, men de uttrykker en bekymring for våre pasienter, ungdommer og deltakere, sier fagkonsulent ved hovedkontoret Anders S. Mathisen.

Fagkonsulent Anders S. Mathisen

Dette viser en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved alle virksomheter i stiftelsen CRUX, med unntak av hovedkontoret, som ble gjennomført i mai.

I mars og april iverksatte CRUX en rekke strenge tiltak for å redusere smitte i samfunnet, og ved alle våre virksomheter. Smitteverntiltakene hadde umiddelbare og direkte konsekvenser for kommunikasjon, samarbeid, oppfølging og omsorg for våre deltakere, familier, pasienter og ungdom.

- Vi startet derfor et omfattende arbeid for å kartlegge hvordan dette påvirker vårt psykososiale arbeidsmiljø i hele stiftelsen, etter initiativ fra CRUX oppvekst - institusjon i Bergen, sier Mathisen som har gjennomført undersøkelsen.

Hva er hovedfunnene i kartleggingen?

- Kort oppsummert så har denne pandemien helt klart preget våre ansatte og deres arbeidshverdag, men kanskje ikke i den grad vi hadde forventet, sier han.

Kun en fjerdedel av de ansatte svarer at arbeidet har blitt noe mer psykisk belastende enn vanlig. Begrunnelsene er ikke frykt for smitte, men en bekymring for pasienter, ungdom og deltakere.

- Et stort flertall av de ansatte har krysset av for bekymring på vegne av de vi skal hjelpe, og ikke risiko for egen helse, og det er jo ganske sterkt. Undersøkelsen viser også at de aller fleste har vært fornøyd med den informasjonen og oppfølgingen de har fått fra sine ledere i denne perioden, legger han til.

Mathisen registrerer at veldig mange av de åpne svarene beskriver en tid i virksomhetene med stå på vilje, samhold og hensyntagen i en vanskelig tid.

- Vi har lagt bak oss en krevende periode, og vi kan få nye smittetopper i samfunnet så dette er ikke over. De ansatte som har direkte kontakt med deltakere, pasienter og brukere må i lang tid fremover overholde strenge smittevernregler. Midt oppe i dette viser altså undersøkelsen et bilde av uselviske medarbeidere som «bretter opp ermene» for å gi best mulig behandling og omsorg. Det er imponerende, poengterer Mathisen.   

 

 

Oppdatert