Gå til innholdet

"Regjeringen vil bruke handlingsrommet for samarbeid med ideell sektor, herunder benytte reserverte konkurranser og langsiktige kontrakter ved kjøp av tjenester på helse og sosialfeltet." Dette er ett av innspillene CRUX har sendt til de tre partiene: Ap, Sp og SV, som i disse dager sitter i regjeringsforhandlinger.  
CRUX ved generalsekretær Helmuth M. Liessem har sendt innspill til regjeringspattformen.

Stiftelsen CRUX har sendt de tre partiene innspill til regjeringsplattformen. Her er våre forslag til formuleringer:

Regjeringen vil:

  • Utvikle en politikk for ideell sektor som beskriver overordnet tenkning, mål, virkemidler, arenaer for dialog og konkrete tiltak. Dette for å sikre og utvikle ideell tjenesteytende sektor som en viktig kraft i samfunnet.

  • Bruke handlingsrommet for samarbeid med ideell sektor, herunder benytte reserverte konkurranser og langsiktige kontrakter ved kjøp av tjenester på helse og sosialfeltet.

  • Sørge for at de regionale helseforetakene følger opp Stortingets vedtak om ideell vekst, herunder at ideelles andel av tjenestene innen TSB ikke reduseres i kommende konkurranser.

  • Realisere Stortingets vedtak om økning av ideelle organisasjoners andel av institusjonsbarnevernet til 40%, herunder sikre tjenesten nødvendige pukkelkostnader i overgangsfasen frem mot 2025.

  • Planlegge for at alle deler av barnevernstjenestene drives i offentlig eller ideell regi, og utarbeide en opptrappingsplan for dette.
  • Etablere langsiktige avtaler med ideelle aktører om drift av barnevernsinstitusjoner og sentre for foreldre og barn, samt sikre at avtalene er til barnets beste med hensyn til fleksibilitet og redusert risikobyrde for ideelle avtaleparter.

  • Sikre ideelle aktørers rammevilkår for rekruttering, opplæring, oppfølging og veiledning av fosterhjem.
Oppdatert