Gå til innholdet
crux-tilja-oppfolgingssenter
Vi er et oppfølgingstilbud i Skien for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, har lettere psykiske helseutfordringer eller som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet. 

Vi ønsker å være et trygt og godt værested hvor vi har fokus på å bygge nye nettverk, hvor du kan delta på aktivitet og turer, samt få individuell oppfølging. Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Ta kontakt
Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

 • Psykisk helsevern
 • Rus- og avhengighetsbehandling
 • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
 • Akutt boligtilbud for familier
 • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Barnevern
  CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:
 1. Barnevernsinstitusjoner 
 2. Fosterhjem og besøkshjem
 3. Sentre for foreldre og barn 
 4. Hjelpetiltak i hjemmet
 5. Oppfølgingstilbud til ungdom

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil:

"Det finnes alltid muligheter"
(Slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(Kjerneverdier)

 

 

Oppdatert