Gå til innholdet
crux-tilja-oppfolgingssenter

Vi er et oppfølgingstilbud i Skien for mennesker med erfaringer med rusavhengighet og kriminalitet, og som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet. 

Vi kan tilby et trygt og godt fellesskap hvor vi har tror på personlig vekst og mestring gjennom individuell oppfølging. Vi ønsker å legge til rette for at du skal oppleve en hverdag med mening, kjenne tilhørighet og bygge nye nettverk. Hos oss kan du delta i mange ulike aktivitets- og arbeidstreningstilbud, samt turer.

Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd. Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi sammen lager en avtale om aktivitet og oppfølging. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Ta kontakt
Ønsker du å vite mer om oss så ta kontakt. Vi inviterer deg gjerne til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre.

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. Stiftelsen CRUX tilbyr ulike tjenester innen helse og sosialfeltet:

CRUX mestring og fellesskap
Ni lokale oppfølgings- og ettervernsentre tilpasset lokale behov.

CRUX helse
Psykisk helsevern
Rus- og  avhengighetsbehandling

CRUX oppvekst
Vi er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet, og tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:  institusjoner for ungdom, fosterhjem, besøkshjem, veiledningstjenester, avlastning, foreldre og barn senter, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom.

I tillegg driver stiftelsen CRUX et akutt overnattingstilbud for bostedsløse småbarnsfamilier og enslige, samt et aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming. 

Verdier
I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(Slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(Kjerneverdier)

Oppdatert