Speidernes fellesorganisasjon er en paraplyorganisasjon for de to største speiderorganisasjonene i Norge; Norges Speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. De er en av de største barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge, og har gjennom 100 år preget by og bygd med sine aktiviteter og engasjement for barn og unge, basert på diakonale verdier.

Juryen sier i sin begrunnelse at det handler om å ta vare på hverandre og på naturen, om at alle må gis mulighet for å bidra i fellesskapet, og om å jobbe aktivt for at ingen skal holdes utenfor. Organisasjonen er i tillegg fortsatt nytenkende, fremmer samarbeid og tiltrekker seg stadig nye medlemmer.

Å være speider gir mulighet for barn og unge til å jobbe sammen i fellesskap med vekt på opplevelser av inkludering og mestring. Dette som motvekt til prestasjonspresset som mange unge i dag kjenner på om å passe inn i en idealisert form. Mange av speidergruppene har også egne patruljer for barn og ungdom som har behov for ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring.

Med sine diakonale grunnverdier og engasjerte praksis har virksomhetene i Speidernes fellesorganisasjon bidratt til aktivitet, læring, fellesskapsbygging og mestring for barn og unge gjennom lang tid. 

Hva er Diakoniprisen?
Diakoniprisen er en nasjonal pris som stiftelsen CRUX deler ut hvert annet år i samarbeid med Det Norske Diakonforbund, Kirkerådet og Norges Kristne Råd. Diakoniprisen deles ut til diakonale organisasjoner, virksomheter eller enkeltpersoner som har gjort en særlig fortjenestefull diakonal innsats. Mottaker av Diakoniprisen mottar en statutt med motiv fra fotvaskingen, laget av kunstneren Einar Stoltenberg, samt kr 30000,-.