Gå til innholdet

Da er det gått en drøy uke siden koronaepidemien slo til for alvor. Det har vært dager med hjemmekontor eller karantene for mange, men de fleste har vært på jobb, og tilbudene i CRUX er stort sett oppe og går, til beste for dem vi er til for.

Jeg tenker at det for disse dagene kan passe å trekke frem virksomhetsidéen vår, som jo er felles for alle i CRUX, selv hvor forskjellige vi kan være. Både for å minne oss på hvem vi er, men også for å hente styrke og inspirasjon fra denne identiteten:

Vi er medvandrere som står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, så de kan oppleve trygghet og nå sine mål

Vi tror på kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen.

Vi er en tydelig diakonal stemme i samfunnet.

Dette gir mening for meg, også i denne spesielle tiden der det er naturlig å bli urolig og bekymret for egen eller andres helse, arbeidsplass, økonomi eller for samfunnsveven generelt. Min uro minker i hvert fall når jeg tenker på at vi har et felles fokus som medvandrere for hverandre og for dem vi har bygget tjenestene for. At de skal oppleve trygghet og nå sine mål. Dette henger sammen med at vi finner trygghet i våre fellesskap, på jobb og ellers. Jeg vil derfor oppfordre deg til å ta vare på deg selv, gi deg selv lov til å slappe av – finne tid til å finne roen – og, vær en lagspiller, ta felles fokus på det som er viktig. Når skipet er i hardt vær, er det ikke tiden for å diskutere fargene på gardinene(!). Lagspill med felles fokus ruster oss til å møte det sårbare og utfordrende, og gir trygghet for kolleger på jobb, ledelse og for våre ungdommer/pasienter/deltakere. Jeg finner inspirasjon og ro i at CRUX er en organisasjon med folk som tenker sånn.

Til slutt vil jeg minne om at vi fortsatt ønsker at viktig informasjon eller spørsmål som oppstår formidles i linjen, til nærmeste leder, slik at aktuell info og beslutninger går til riktig ansvarsnivå.

Jeg oppfordrer også verneombudene om å bidra til å sikre at det gjennomføres HMS-møter i virksomheten, om nødvendig på Skype eller Teams, og at helsepersonell som evt blir innkalt til tjeneste andre steder, tar dette opp med sin nærmeste leder før en responderer på dette.

Ellers har vi fanget opp at flere pårørende er bekymret for rusmiddelavhengige og koronasmitte. Vi har derfor lagt ut et tips på nettsidene våre om Pårørendelinjen, som er en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre, tlf. 90 90 498 48, se også denne artikkelen. 

Med vennlig hilsen

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær

Oppdatert