Gå til innholdet
Vi har i dag ulik type samarbeid med ulike aktører, men legger vekt på et best mulig samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner som jobber sammen for å hjelpe våre deltagere videre.
Bilder vinter 11 jubileum 154
Gode ord fra samarbeidspartnere under jubileumsfeiring av CRUX Jarlegården. 
Formalisert samarbeid
 • NAV Steinkjer 
 • Steinkjer kommune 
 • Friomsorgen Nord-Trøndelag 
 • Steinkjer videregående skole avd. Furuskogen
 • Røde Kors 

Andre samarbeidsrelasjoner

 • Inderøy, Verran, Verdal og Trondheim Fengsel 
 • Andre fagfolk i Steinkjer kommune og nabokommunene Inderøy, Verran og Verdal
 • Kriminalomsorgen
 • Leger
 • Politi
 • Rusbehandling Midt–Norge
 • Namsmannen med flere 
Oppdatert