Gå til innholdet
CRUX Jarlegården oppfølgingssenter legger vekt på et godt samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner. Sammen jobber vi for å støtte våre deltagere videre.
Formalisert samarbeid
 • NAV Steinkjer 
 • Steinkjer kommune 
 • Friomsorgen Nord-Trøndelag 
 • Steinkjer videregående skole avd. Furuskogen
 • Røde Kors 

Andre samarbeidsrelasjoner

 • Inderøy, Verran, Verdal og Trondheim Fengsel 
 • Andre fagfolk i Steinkjer kommune og nabokommunene Inderøy, Verran og Verdal
 • Kriminalomsorgen
 • Leger
 • Politi
 • Rusbehandling Midt–Norge
 • Namsmannen med flere 
Oppdatert