Gå til innholdet

– CRUX er fornøyde med at det blir et tydeligere skille mellom ideelle og kommersielle aktører, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem

Hvem skal få definere seg som ideelle? Hvilke organisasjonsformer kan aksepteres, og hvordan kan det offentlige få oversikt?

Dette har vært spørsmål som det såkalte Avkommersialiseringsutvalget har utredet på vegne av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Nå ligger en stor NOU på bordet.

CRUX har bidratt med innspill til utvalgets arbeid, og er fornøyde med resultatet.

Nå får vi et tydeligere skille mellom ideelle og kommersielle, sier Helmuth M. Liessem.
– Det er positivt for begge sektorene.


Kan ikke ta utbytte
«Med ideelt formål forstås et sosialt formål til fellesskapets beste. Økonomisk fortjeneste for en sammenslutnings deltakere eller eiere anses ikke som ideelt formål.» (Fra NOU-en).

Utvalget presiserer også at overskudd må brukes til det sosiale formålet. Overskudd kan ikke gå til eiere eller medlemmer.

Liessem mener det er bra at utvalget fastslår at det øverste nivået i organisasjonen må ha et ideelt formål. Det kan altså ikke være et kommersielt foretak med en ideell avdeling.

– For oss i CRUX innebærer NOU-en ingen praktiske endringer, bortsett fra at den selvforståelsen vi allerede har fra før blir tydeliggjort for offentlige samarbeidsparter, for politikere og i samfunnet generelt. Stiftelsen CRUX med sine virksomheter driver en gjennomgående ideell organisasjon basert på sosiale formål, og eventuelle overskudd går tilbake til dette formålet, sier Liessem.

Utvalget foreslår også et nasjonalt register for organisasjoner som oppfyller kravene, slik at det skal bli enklere for offentlig sektor å få oversikt.

CRUX mener at en tydelig definisjon er et steg i riktig retning for å fremme ideell sektor. Samtidig er rammevilkårene uforutsigbare for flere av våre virksomheter. CRUX vil derfor fortsette arbeidet for å løfte ideell sektor og synliggjøre verdien av arbeidet, blant annet i tett samarbeid med Virke, Ideelt Nettverk (IN) og Ideelt barnevernsforum (IB).

Oppdatert