Gå til innholdet
ung-mann
CRUX Bergfløtt behandlingssenter (CBBS) er et behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser, der psykose er en del av sykdomsbildet. Vi har døgnavdeling i Lier og poliklinikk i Drammen sentrum. 

Gjennom en oppdragsavtale mellom stiftelsen CRUX og Helse Sør-Øst RHF, er vi en del av det samlede tilbudet til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse i regionen. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. Vi verdsetter mangfold, og har ingen begrensning når det gjelder trossamfunn. 

Stiftelsen CRUX tilbyr også tjenester innen:

  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil:


"Det finnes alltid muligheter"
Slagord

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
Kjerneverdier

Oppdatert
invitasjon-til-bergflottseminaret

"PSYKOSE OG AUTISME"

Bergfløttseminaret 2024

Utviklingsforstyrrelser (autismespekter diagnoser) hos unge er økende i samfunnet. De er også ekstra sårbare for å utvikle psykose symptomer. Foredragsholderne har lang erfaring i klinisk arbeid med denne gruppen og kjenner godt til nyere forskning. 

Les mer & påmeldingslink