Gå til innholdet
ung-mann
CRUX Bergfløtt behandlingssenter (CBBS) er et behandlingstilbud for mennesker med schizofreni- og psykoseproblematikk. Vi har en døgnenhet i Lier med 15 plasser for unge pasienter, hvorav to er brukerstyrte plasser. Poliklinikken vår i Drammen sentrum tilbyr individuelle samtaler, gruppetilbud og ambulante tjenester til pasienter i målgruppen.

Gjennom en oppdragsavtale mellom stiftelsen CRUX og Helse Sør-Øst RHF, er vi en del av det samlede psykiatriske spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helse i regionen. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

 • Psykisk helsevern
 • Rus- og avhengighetsbehandling
 • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
 • Akutt boligtilbud for familier
 • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Barnevern
  CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:
 1. Barnevernsinstitusjoner 
 2. Fosterhjem og besøkshjem
 3. Sentre for foreldre og barn 
 4. Hjelpetiltak i hjemmet
 5. Oppfølgingstilbud til ungdom

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil:

"Det finnes alltid muligheter"
(Slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(Kjerneverdier)

 

Oppdatert