Gå til innholdet

Er det en enkeltperson, virksomhet eller diakonal organisasjon som har utmerket seg ved sin innsats for mennesker i sårbare livssituasjoner, vært nyskapende, løftet fram diakonien eller bidratt til diakonalt samarbeid? Nominer din kandidat til Diakoniprisen innen 4.oktober! 
I 2019 mottok Eilev Erikstein Diakoniprisen. Har du et forslag til hvem som fortjener prisen og anerkjennelsen for sitt diakonale arbeid?

Prisen deles ut under Diakonikonferansen torsdag 29.oktober i Oslo. Den består av en pengegave og en statuett laget av kunstneren Einar Stoltenberg. Stiftelsen CRUX deler ut prisen i samarbeid med Det Norske Diakonforbund.

Send inn ditt forslag til årets vinner!
Forslag til kandidater med begrunnelse sendes på e-post innen 4. oktober.

Juryen
Juryenbestår av representanter fra: Norges Kristne Råd, Kirkerådet, Det Norske Diakonforbund og stiftelsen CRUX.

Oppdatert