Gå til innholdet
Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient eller pårørende til barn som sliter, og som har søsken. Vi på CRUX Kalfaret behandlingssenter skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. 
gutt-sover-i-lyng
Illustrasjonsfoto
Hva gjør vi?
Vi spør alltid om pasientene våre har mindreårige barn eller søsken. Det gjør vi ved å spørre pasienten selv, eller den som følger pasienten (for eksempel ledsager eller foreldre).

Når det er barn og unge i familien, vil vi gjerne bli kjent med dem og få vite litt om hvordan de har det. Det gjør vi blant annet ved å spørre:
• Hva heter barna, hvor gamle er de og hvor bor de?
• Hvem har daglig omsorg for barna og hvor er de når pasienten mottar behandling?
• Hva vet barna om behandlingen eller innleggelsen?

Dersom barna kan ha behov for informasjon eller oppfølging, er det vanlig å snakke mer om:
• Hvordan barna har det
• Hva barna kan ha behov for å vite mer om
• Hva barna trenger
• Hvordan hverdagslivet deres har endret seg som følge av sykdommen.
• Hvem som kan være ressurspersoner for barna: i familien, i nabolaget eller på skolen

Hva kan vi tilby deg og din familie?
Vi på CRUX Kalfaret behandlingssenter kan støtte deg og din familie på ulike måter:
• Samtaler med deg om barna: Hvordan barna har det og hva de trenger, hva som er vanlige reaksjoner, hvordan dere snakker sammen om det som skjer og hva du kan være oppmerksom på. Andre tema kan være hvordan det er å være forelder når det er sykdom i familien.

• Samtaler med familien eller barna alene: Hva barna vet, hvordan hverdagslivet har endret seg, om de har all den informasjonen de trenger, hvordan dere håndterer situasjonen dere står i og hva som vil skje fremover.

• Tilrettelegging når barn og unge skal på besøk

• Informasjon om gode steder for å finne kunnskap, hjelp og støtte.

• Samarbeid og kontakt med andre tjenester (eks. helsesøster, skole eller andre).
Oppdatert