Gå til innholdet

Lørdag mottok CRUX Øvre Eiker i Hokksund hele 514.781 kroner til arbeidstreningstiltak fra Gjensidigestiftelsen. I Sandnes har Crux  oppfølgingssenter fått 60 000 kroner i julegave fra lokal stiftelse.  
CRUX Øvre Eiker i Hokksund driver ulike arbiedstreningstiltak. Bruktbutikken er ett av dem. Nå har et av deres nye arbeidstreningstiltak fått støtte av Gjensidigestiftelsen.

514.781 kroner CRUX Øvre Eiker i Hokksund
Lørdag åpnet ordfører Knut Kvale «storstua» Rådhuset for å bli med på overrekkelsen av litt tidlige julegaver fra Gjensidigestiftelsen, representert ved Jon Erik Lund, til tre foreninger og stiftelse.

CRUX Øvre Eiker driver bruktbutikk i Hokksund sentrum, og har nå startet opp et nytt  arbeidstreningsprosjekt på en gård like ved Eiker Gårdsysteri. Her får deltakerne jobbe i friluft gjennom et sosialt prosjekt. Det er dårlig med toalettfasiliteter på stedet, og i tillegg er det planer om å kjøpe inn en traktor som kan brukes til vedhogst og tyngre gårdsarbeid. I tillegg skal bonden som eier stedet få noen kroner i "husleie". 

Virksomhetsleder Elisabeth Spiten Engh sier til avisen Eikernytt at det er mange i Øvre Eiker som trenger hjelp til å komme videre i livet, og som kan ha nytte av et arbeidstreningsprosjekt som dette.

60 000 kroner til Crux oppfølgigssenter i Sandnes
Stiftelsen til sosialt og veldedig hjelpearbeid i Sandnes kommune delte nylig ut tilsammen 180 000 kroner til tre organisasjoner i Sandnes. Det er første gang siden 2013 at de har delt ut pengegaver. 

Styret i stiftelsen var enig i at formålet deres vil bli godt ivaretatt, og at støtten vil komme de rette menneskene til gode gjennom organisasjonene som mottar denne støtten. I tillegg til stiftelsen CRUX mottok også Funkishuset og Hjerte for Sandnes tilsvarende gavebeløp.
Oppdatert