Gå til innholdet

Vår spesialisthelsetjeneste og barnevernstjeneste i Drammen, Bergen, Haugesund og Stavanger trenger mer smittevernsutstyr! Har du eller din virksomhet smittevernutstyr som vi kan overta? 

Vi trenger uåpnet/forseglet forpakning av:

• Kirurgiske munnbind
• Åndedrettsvern
• Smittefrakker
• Øyebeskyttelse
• Antibac/ desinfeksjonssprit
• Desinfeksjonsmidler
• Engangshansker
• Engangshetter

Alle mulige leverandører av smittevernutstyr bes ta kontakt med hovedkontoret@stiftelsencrux.no så koordinerer vi innkjøp og formidling videre.

På forhånd takk!
Oppdatert