Gå til innholdet

«Ideell vekst – hva skal til?" Onsdag 17. august arrangerte Virke Ideell og frivillighet debatt om dette temaet, der generalsekretær i CRUX Helmuth M. Liessem møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), stortingsrepresentant Lubna Jaffery (Ap), rådgiver Jørgen Reymert Jensen (KrFs stortingsgruppe) og divisjonsdirektør Anita Ellefsen (Blå Kors behandling). 
Fra venstre: Helmuth M. Liessem (stiftelsen CRUX), Anita Ellefsen (Blå Kors behandling), Jørgen Reymert Jensen (KrF), Lubna Jaffery (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Erik Eide (Virke).

Med en full sal av engasjerte tilhørere fra ulike organisasjoner, og andre med interesse for tema, ledet bransjedirektør i Virke, Erik Eide, debatten. 

-Mitt hovedbudskap var å synliggjøre gapet vi opplever mellom de politiske føringene om prioritering av ideell sektor generelt, og vekstambisjoner for det ideelle barnevernet, og det som faktisk skjer i praksis, sier Liessem.

Hvilke eksempler på dette trakk du frem?   
- I flere år er det gitt tydelige føringer om vekst innen TSB (Tverrfaglig Spesialisert Behandling av ruslidelser), eller i det minste, opprettholdelse av ideelle tiltak. Det som skjer i praksis er at flere institusjoner gjennom årene er overtatt av det offentlige, og at avrusing, vurderingsenheter og andre funksjoner overføres til helseforetakene. I tillegg inviteres nå, for første gang, kommersielle aktører inn i anbudskonkurransene. Dette henger ikke sammen!

Jeg trakk også frem stortingsvedtaket fra mai 2018 om at den ideelle andelen institusjonsplasser i barnevernet skulle økes fra 20 % til 40 %, frem mot 2025. Det tok lang tid før dette arbeidet ble satt i gang, og vi savner en fremdriftsplan med beskrivelser av konkrete mål, virkemidler, milepæler og kontaktpunkt med leverandørene. Nå, 4 år senere, er det etablert flere nye kontrakter, men disse er i stor grad en fornyelse av eksiterende avtaler. Den prosentmessige andelen har neppe økt noe særlig, sier Liessem. 

Hva mener du skal til for ideell vekst?
-CRUX ønsker at arbeidet med veksten fortsetter, og at fremdriften synliggjøres i planer som deles med ideell sektor. Vi trenger nødvendig forutsigbarhet for å kunne planlegge for vekst, og investere i kompetanse og eiendom blant annet.

 Hvilke reaksjoner fikk du på innspillene dine?
-Jeg fikk støtte fra ulike ideelle organisasjoner som var til stede, og statsråd Toppe ga uttrykk for forståelse og merket seg CRUX sine innspill om barnevernet. Lubbna Jaffery (Ap) og rådgiver Jørgen Reymert Jensen (KrF) noterte seg innspillet om TSB, og ga uttrykk for at de vil ta det med videre.

Oppdatert