Gå til innholdet
Lurer du på om CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter er noe for deg? Ta kontakt med oss!  
jente-med-rodt-har
Kom gjerne innom og se hvordan vi har det, og om tilbudet kan være noe for deg.  
For å bli deltager må man først gjennom en inntakssamtale. Det gjør vi for å se at ønsker og behov stemmer overens med det vi kan tilby.

Vi er jevnlig i dialog med ulike grupper tilsatte i fengslene. De setter oss i kontakt med den som har behov for det. Du kan treffe oss når vi er på besøk i fengslet, eller selv ta kontakt hvis du er interessert i å bli deltaker.
Oppdatert