Gå til innholdet
CRUX Huset oppfølgingssenter (2001) er et rusfritt tilbud som gir individuell oppfølging, sosialt fellesskap og skapende aktiviteter til mennesker som trenger nye mestringsopplevelser, nye livshistorier og økt livskvalitet.  
CRUX Huset holder til i hyggelige lokaler sentralt i Tromsø sentrum.

CRUX Huset oppfølgingssenter (2001) er et rusfritt tilbud som gir individuell oppfølging, sosialt fellesskap, naturopplevelser og skapende aktiviteter. Vi ønsker å være med å bidra til økt livskvalitet og legge til rette for mestringserfaringer. 

“Det finnes alltid muligheter”
Vårt slagord er: «Det finnes alltid muligheter». Det forplikter oss til å ikke gi opp, men å finne nye veier og gå veien sammen med dem som ønsker det, også over tid. I CRUX ønsker vi å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Vi ser ikke etter raske løsninger, men samarbeider med den enkelte for å styrke de i det lange løp, velvitende at endring tar tid.  

Ordet ‘crux’ er latin og betyr det vanskeligste punktet. Vi møter mennesker som er på det vanskeligste punktet i livet. Med vårt slag ord som drivkraft: "Det finnes alltid muligheter", ønsker vi å være til stede for personer som trenger et fellesskap for å ruste seg til å leve et godt liv for seg selv og i samfunnet.  

Noen deltakere trenger hjelp med å rydde i en kaotisk økonomi, andre trenger et sosialt rusfritt nettverk og en vanlig jobb. Mange trenger oppfølging på alle områder for å nå målet om et godt liv, og her bruker CRUX oppfølgingssentre vår deltakerorienterte metode: «Arbeidshjulet» for å sikre en systematisk og helhetlig tilnærming. 

Vi driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet, læring og brukermedvirkning. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede. Vi driver ikke med behandling, men legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private og frivillige aktører.  

Målgruppe 
CRUX Huset oppfølgingssenter er for deg over 18 år som ønsker livsglede og fellesskap. Noen av våre deltakere har erfaring av at rus har overtatt store deler av livet. Noen kan fortelle om at angst og depresjoner har satt dem ut av spill. Andre forteller om sorg, tap og vanskelige minner. 
 
Målsetting 
Vi ønsker å være et oppfølgingstilbud til mennesker som ønsker et liv uten rusavhengighet og soning, eller som av ulike grunner ikke mestrer det ordinære arbeidslivet. Vårt fokus er å styrke de gode valgene, og at deltakerne skal få på plass viktige ting i livet som: helse, egnet bolig, økonomi, skole og utdanning, arbeid, fritidsinteresser med et særlig fokus på nettverk. Alle deltakere inngår en kontrakt med CRUX Huset, og får opplæring og veiledning.
 
Brukermedvirkning 
På CRUX Huset virker det vanlige sammen med det faglige. Ansatte, frivillige og deltakere samarbeider om det meste. Det jobbes sammen om planer, sosialt liv og aktiviteter.
 
Ansatte og frivillige 
Våre ansatte er godt kvalifiserte innen helse- og sosialfag, kultur, natur og teologi, i tillegg til årelang erfaring fra rusarbeidet. Noen av våre ansatte har selv erfaring fra å være deltaker. Vi har mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar på de ulike tilbudene og i fellesskapet. De bidrar også inn med masse livserfaring og faglig kompetanse, og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å være frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

Beliggenhet
Vi holder til i hyggelige lokaler i Grønnegata 12 i Tromsø sentrum. På CRUX Huset er det stuer, kjøkken, stille rom, møterom og samtalerom. 

Oppdatert