Gå til innholdet
erle-med-armene-bak-nakken

Det er stadig behov for fosterhjem og beredskapshjem i vårt område, fra Stavanger i sør til Stord i nord. Hvis du vurderer å åpne hjemmet ditt for barn som trenger en trygg hverdag, håper vi du velger å samarbeide med CRUX. 

God opplæring og tett veiledning
Fosterhjemmene i CRUX får god opplæring og veiledning. Hvert hjem får også en fosterhjemskonsulent som følger opp hjemmet og koordinerer det faglige arbeidet rundt barnet/ungdommen. I CRUX legger vi vekt på høy grad av tilgjengelighet og faglig kvalitet i vår oppfølging av fosterhjemmene. Det er viktig for oss å ha et kvalitetsmessig godt tilbud til barn som trenger gode forsterkede fosterhjem.

Hjemmebaserte tjenester
I tillegg til oppfølging av våre forsterkede fosterhjem og beredskapshjem, jobber vi også med hjemmebaserte tjenester på vegne av ulike kommuner. Vi tilbyr veiledning av kommunale fosterhjem, omsorgsutredning, veiledningstjenester og kursing for å nevne noe. Les mer her og ta gjerne kontakt ved behov.

Om avdelingen
Vi har drevet fosterhjemsarbeid siden 1989. Våre ansatte har lang erfaring og stort fokus på kvalitet i arbeidet. Avdelingen består av ansatte med høy faglig kompetanse. I tillegg har vi mange flotte fosterhjem som inngår i vårt kollegiale fellesskap. Vi holder til i flotte omgivelser i Kopervik, Solstrandveien 31, 10 minutter fra Haugesund flyplass. 

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat, så kan vi sammen finne ut om dette er noe som passer for deg og din familie. Her kan du lese mer om å bli fosterhjem i CRUX.

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert