Gå til innholdet

Tirsdag kom telefonen CRUX lenge har håpet på. Dagsenteret ved CRUX Torridalsveien i Kristiansand fikk tilslag på anbudet om videre drift! Avtalen betyr et være eller ikke være for virksomheten.

- I hele høst, og starten av 2022, har situasjonen ved virksomheten vært preget av usikkerhet og ventetid. Det har føltes litt som å være i vakuum. Da beskjeden endelig kom var det en gledens dag. Vi har snakket minst mulig om denne konkurransen til våre dagsenterbrukere, for å ikke uroe unødvendig. Likevel var det jubel i går da vi formidlet nyheten. Brukerne uttalte: «Hva hvis ikke Torridalsveien skulle være mer? Vi vil jo jobbe her, for her har vi det så greit», forteller virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid.

Dagsenter med kreative aktiviteter
Kontrakten omhandler dags- og aktivitetstilbud til ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §3-3, er alle kommuner pliktige til å tilby slike aktivitetstilbud. CRUX, og en annen ideell aktør, vil fortsatt være et supplement til kommunens egne aktivitetssentre.

-Vårt tilbud skal kunne ta imot åtte brukere, mot våre seks plasser i dag. Avtalen har en varighet på fire år, men med to + to års opsjon. Oppdragsgiver etterspurte spesielt kreative aktiviteter, som musikk, drama og forming. Dette skal vi levere på. Keramikkverkstedet vårt kan for eksempel bli enda mer benyttet, sier Rykkelid.

Mister avlastningstilbud etter 36 år
Fra 1986 og frem til i dag, har CRUX Torridalsveien også gitt tilbud om avlastning. Nå ble det to separate konkurranser, en for avlastning og en for dagtilbud.

- Avlastningstilbudet som vi har drevet i alle år fra 1986, ble denne gangen lyst ut med kriterier vi ikke kunne levere på. Det gjaldt både pris, lokaler og omfang. Hele denne prosessen har vært lang og krevende. Siden vår eksisterende avtale gikk ut ved nyttår, var usikkerheten stor i forhold til avvikling eller muligheter for forlengelse av avtalen, sier Rykkelid.

Skuffede foresatte
-Foresatte har uttrykt skuffelse over at deres barn må bytte avlastningssted. De har trivdes veldig godt hos oss, og det har vært en lang periode for dem med stor usikkerhet over hvor de skal. Først i går innkalte kommunen til møte, hvor de fikk beskjed om ny lokasjon. De foresatte bad innstendig om at overgangen må forberedes godt, og at kommunen må ha tett dialog med CRUX rundt den enkeltes behov, forteller hun.

Kontrakten innebærer nedbemanning
Virksomheten har nå en avtale med Kristiansand kommune om å forlenge driften til 1.september 2022. Etter det tar kommunen over driften selv. Det betyr at noen ansatte må avslutte arbeidsforholdet sitt, og flere er usikre på om de får bli med videre i dagsenterdriften, fordi antall årsverk gir ikke rom til alle som ønsker å bli med videre.

-På tross av disse utfordringene, blir det spennende å bygge opp et «nytt» dagsenter med flere plasser. Vi må pusse opp og endre romløsninger fra soveromsavdeling, til mer spennende oppholdsrom, sanserom eller aktivitetsbaserte rom. Nå har vi endelig en konkret avtale å forholde oss til. Vi er klare for å bygge opp et fornyet og levedyktig dagsenter, med fortsatt trivsel hos brukere og ansatte, understreker Rykkelid.
jubel-i-crux-torridalsveien-revidert

Oppdatert