Gå til innholdet

Grunnet sene sentrale forhandlinger innen våre tariffområder, vil lønnsjustering og etterbetaling komme på lønnen i januar. 

De sentrale forhandlingene er avsluttet, protokoll skal nå signeres av de ulike forbundene før lønnsoppgjøret er endelig. I CRUX kan vi først påbegynne arbeidet med å justere og etterbetale lønn når dette er sluttført. Derfor vil etterbetalingen utbetales i januar.

Ansatte som ikke lønnes etter tariff, og som har fått brev om lønnsendring, får dette justert og etterbetalt i desember.

Oppdatert