Gå til innholdet
Barn og unge ønsker vanligvis å snakke om det som skjer med noen de kjenner og er trygge på. De fleste ønsker også å få delta i beslutninger som angår dem, enten det gjelder aktiviteter, planlegging av hverdagslivet eller valg av oppfølging. Det betyr at dere som familie ofte er de nærmeste til å oppdage hvordan barna har det og bidra med det de trenger.
dsc_3795
Illustrasjonsfoto
Her finner du noen råd på hva som kan være lurt å gjøre før, under og etter behandling. Du kan også bruke rådene på måter som passer for deg og din familie. Gjør det som er best for dere.

Før behandling
• Fortell barna om sykdom og behandling så tidlig som mulig.

• Tenk igjennom hva barna har fått med seg: Hva vet de om sykdommen og behandlingen? Hva skal skje fremover? Hvilke følelser har du vist når barna har vært til stede?

• Snakk åpent med barna om det som skal skje: Vær ærlig og bruk ord de kan forstå. Tenk over
hvor detaljert det er fornuftig å være. Oppmuntre dem til å spørre om de lurer på noe.

• Vis gjerne bilder eller film fra behandlingsstedet.

• Planlegg fravær sammen med barna: Hvem skal ha ansvar for hva? Hva ønsker barna å bidra med? Hva er viktig for barna å få oversikt over, for eksempel oppfølging av lekser og fritidsaktiviteter.

• Snakk sammen om hvordan dere kan ha kontakt underveis. Skal dere ha kontakt på telefon/meldinger/chat? Har de lyst til å komme på besøk? Hvordan skal dere eventuelt bruke sosiale medier?

• Er det spesielle hendelser i barnas liv det bør tas ekstra hensyn til, for eksempel bursdager?

• Fortell barna hvem som har fått informasjon om det som skjer, for eksempel utvidet familie og kontaktlærer.

• Spør barna hvem de ønsker skal vite om sykdommen og om de ønsker å fortelle noe selv.

• Snakk med barn og unge om hva de kan si hvis noen spør.

Under behandling
• Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglige aktiviteter.

• Gjør klare avtaler om hvordan dere kan holde kontakten under behandling.

• Gi ærlig og oppdatert informasjon som barna kan forstå.

• Dersom du får en alvorlig beskjed: informer barna etter at du selv har fått reagert. Involver andre voksne omsorgspersoner, og be helsepersonell om å være tilstede hvis du ønsker det. Ikke vent for lenge med å informere barna.

• Snakk med oss om å invitere barna på besøk hvis du eller søsken er innlagt. Barn bør forberedes på hva de vil se, hvem de kan møte og hvor lenge de kan være på besøk. Fortell gjerne hvordan vi kan møte barna dine på en god måte og om det er noe vi skal være spesielt oppmerksomme på.

• Fortell barna at de kan snakke med oss - alene eller sammen med deg.

Etter behandling
• Bruk tid sammen. Fortsett med aktiviteter dere liker eller finn på nye.

• Snakk med barna om hvordan sykdommen og behandlingen har påvirket hverdagen deres. Hvordan opplever barna at sykdommen og behandlingen har påvirket dem selv og resten av familien? Er det noe barna lurer på eller trenger?

• Fortell barna at det er lov å føle og mene det de vil, leke og ha det gøy, være med venner eller alene.

• Fortell hva som vil skje fremover med sykdom, jobb og familieaktiviteter.

• Tenk over hvilke oppgaver barna har hjemme og i familien. Er oppgavene passende eller bør de endres?

• Be andre i eller rundt familien om hjelp til å følge opp barna dersom dere trenger det, for eksempel kjøre til treninger, leksehjelp eller arrangere bursdager.

• Oppmuntre barna til å delta på fritidsaktiviteter og å være sammen med venner.

• Hold kontakten med skole, barnehage og fritidsarenaer om familiens situasjon.

• Snakk med noen dersom du er bekymret for barna.

Vil du vite mer?
Les om barn som pårørende på helsenorge.no
Oppdatert