Gå til innholdet
Lurer du på hvordan du kan gå frem for at du eller en av dine nærmeste skal få behandling?
DSC_4024
Vi fokuserer på pasientens nettverk og har gjerne kontakt med pårørende. (Ill.foto) 
Hvordan få behandlingsplass?
Klikk deg videre til ”Henvisning og inntak”, og ta gjerne direkte kontakt med oss på telefon eller epost for mer informasjon om henvisning til behandling.

Pårørende til en pasient ved CRUX Kalfaret behandlingssenter?
Ofte ser vi at det nære nettverket har vært overbelastet av forskjellige årsaker. Ikke minst fører alvorlige rusmiddelvansker til slitasje i familien. I behandlingen fokuserer vi mye på pasientens nære relasjoner og vi er opptatt av ressursene i nettverket. Der pasienten tillater det, inviterer vi gjerne familiemedlemmer til fellessamtaler.

Vi kan også være behjelpelig med kontaktinformasjon dersom du som pårørende har behov for behandling. Kanskje ønsker du veiledning for å kunne ivareta deg selv og øvrig familie i en situasjon med rusproblemene nært på dere.

Ventetider
Oppdaterte ventetider ved CRUX Kalfaret behandlingssenter finner du på Frittsykehusvalg. Klikk deg inn på rusbehandling i Helse Vest Regionalt Helseforetak.

Ta kontakt

Ønsker du å vite mer om behandlingstilbudet vårt? Vil du finne ut om behandlingstilbudet kan være nyttig for noen du kjenner? Dere må gjerne komme sammen til en uforpliktende informasjonssamtale for å få mer informasjon om tilbudet vårt og målgruppen. Det er ofte et første viktig steg i forberedelsene til behandling.

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss, enten ved å ringe eller sende epost.
Oppdatert