Gå til innholdet

Fra og med 01.01.2021 blir det gjort en intern endring i seksjonene. CRUX Torridalsveien i Kristiansand overføres fra CRUX helse og oppvekst til seksjon oppfølging. 

Her holder CRUX Torridalsveien i Kristiansand til.

Bakgrunnen for dette er at CRUX Torridalsveien sitt tjenestetilbud, og drift, har flere likhetstrekk med virksomheter i seksjon oppfølging enn CRUX helse og oppvekst. Virksomheten driver et aktivitets- og overnattingstilbud for utviklingshemmede barn, ungdom og voksne bosatt i Kristiansand kommune. 

Virksomhetene i seksjon oppfølging og CRUX Torridalsveien har alle kommunen som sin primære oppdragsgiver, og drifter i all hovedsak tjenestetilbud på dagtid. Det har også vært et viktig poeng å legge til rette for et felleskap for virksomheter som har kommunen som sin primære oppdragsgiver, og utvinne hensiktsmessige synergier virksomheter i mellom.

CRUX Torridalsveien ser frem til å bli kjent med, og samarbeide, med øvrige virksomheter i CRUX oppfølging.

 

Oppdatert