Gå til innholdet

-CRUX mener at psykisk helsehjelp til barn på institusjon må prioriteres høyere. Vi vil ha flere psykologer inn på institusjonene, sa generalsekretær Helmuth M. Liessem i panelsamtalen «Hvordan møte barnas behov i barnevernet?» som ble arrangert av Virke under Arendalsukas andre dag. Barneombudet Inga Bejer Engh ga sin fulle støtte til innspillet.
Fra v. Inga Bejer Engh (Banreombud), Mona-Iren Hallen (Blå Kors), Helmuth m. Liessem (CRUX), Mona-Iren Hauge (VID), Kjersti Toppe (Statsråd), Anne Kjersti Toft (Virke Ideell og frivillighet)

NTNU anslår at 76 prosent av unge på institusjon har psykiske lidelser. Det er både tyngre diagnoser, men også vanskeligheter som angst og depresjon.

-I tillegg til trygge voksne som bygger tillit og kan utøve godt miljøterapeutisk arbeid, så trenger mange noe mer. Diagnoser og lidelser bør identifiseres og behandles hvis de kan, for det vil gi barna bedre livskvalitet og fungering. Dette er det psykologene som må gjøre - ikke miljøarbeiderne, sa Liessem, og viste til at mange av barna som kommer til CRUX sine institusjoner er for dårlig kartlagt ved inntak.

-Et annet problem er at oppfølgingen i BUP ikke fungerer optimalt. BUP har stor pågang, og vi snakker om unge mennesker som ofte har liten tillit til hjelpeapparatet og lite motivasjon for behandling, sa Liessem.

Psykologer inn i barneverninstitusjonene
CRUX mener at vi må få psykologfaglig kompetanse inn på institusjonene:

- Det gjør at de lettere kommer i posisjon og kan bygge en relasjon til ungdommene over tid på egen arena, i stedet for at de må oppsøke eksterne hjelpere. 
- Psykologen kan avdekke psykiske lidelser og traumer, og ungdommene kan få tilpasset hjelp der og da.
- Det gir større faglig bredde til omsorgen som gis på institusjonene, og psykologene kan delta i faglige diskusjoner og gi bestillinger til miljøterapien der omsorgen bedre kan tilpasses ungdommens behov
- Psykologen kan være et kontaktpunkt ut mot annen spesialisthelsetjeneste, som BUP eller fastlege

Avventende statsråd
Statsråd Kjersti Toppe er opptatt av ansvarsfordelingen mellom helse og barnevern, og vil vente på anbefalinger fra Barnevernsinstitusjonsutvalget som legges frem i en rapport om et par måneder.

Helmuth Liessem understreket at barnevernsinstitusjoner skal ikke være en spesialisthelsetjeneste.

-Det er komplisert å få til tverrfaglig samarbeid, men vi har fått det til på rusfeltet. Det bør være et mål at en 13-åring på barneverninstitusjon skal få like god hjelp med sin psykiske helse som en rusavhengig 19-åring, sa Liessem.
paneldebatt

Panelsamtalens deltakere 
Kjersti Toppe, Statsråd Barne- og familiedepartementet, Senterpartiet
Helmuth M. Liessem, Generalsekretær, Stiftelsen CRUX
Mona-Iren Hauge, Dekan, VID vitenskapelige høgskole
Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
Ann Turid Hallen, Daglig leder, Blå Kors familiesenter
Anne Kjersti Toft, Bransjeleder Omsorg, Virke Ideell og frivillighet
Morten Skauge, Fagsjef Bransjepolitikk og møteleder, Hovedorganisasjonen Virke

Oppdatert