Gå til innholdet

I stiftelsen CRUX er vi godt i gang med å miljøfyrtårnsertifisere våre virksomheter. Alle våre virksomheter vil være miljøfyrtårnsertifisert innen utgangen av 2021.

medarbeider2017-116

Norge har gjennom tilslutning til FN’s bærekrafts mål (2015-2030) og med bakgrunn i Klimatoppmøtet i Paris i 2015 («Paris-avtalen») forpliktet seg til styrket miljøengasjement og konkrete kutt i CO2-utslippene. For å lykkes er vi avhengig av at alle samfunnssektorer bidrar.

Som diakonal og ideell organisasjon som ønsker å ta et samfunnsansvar, hører det naturlig med at også vi i CRUX tar aktive klimahensyn i all vår virksomhet. I 2019 satte vi som mål å miljøfyrtårnsertifisere alle virksomhetene i CRUX innen utgangen av 2021.

Vi ønsker å gjøre noe konkret for miljøet, og jobber kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner. Det betyr at vi vil prioritere samarbeid med og kjøp av produkter/ tjenester fra bedrifter som er miljøsertifiserte. Vi oppfordrer alle virksomheter til å ta aktive klimavalg. En god begynnelse er å sørge for miljøsertifisering gjennom en av de offisielle tredjeparts miljøsertifiseringsordninger (Miljøfyrtårn, ISO-1401, EMAS, Svanemerket eller lignende).

Les mer om Miljøfyrtårn
miljofyrtarn-3
Oppdatert