Gå til innholdet

Hallaråker Heggelund har bakgrunn som statssekretær i Barne- og familiedepartementet og som rådgiver for KrF på Stortinget.
Jorunn Hallaråker Heggelund blir ny generalsekretær i CRUX. Foto: Jacob Bjørnøy

CRUX er en landsomfattende ideell og diakonal stiftelse, som driver institusjoner og hjelpetilbud innen barnevern, rus og psykisk helse. Den 1. oktober tiltrer Hallaråker Heggelund som generalsekretær i stiftelsen.

Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund, og tar over for Helmuth M. Liessem.

Hallaråker Heggelund er utdannet jurist og lektor.

- Styret er glade for å ha ansatt en så kompetent og erfaren generalsekretær. Jorunn har god kjennskap til våre fagområder og et stort politisk nettverk. Hun deler verdigrunnlaget i stiftelsen, og vil bidra til å styrke CRUX som en sentral, ideell velferdsleverandør, sier Grete Herlofson som er styreleder i CRUX.

- Jeg er takknemlig for tilliten styret har vist meg, og opplever det som meningsfullt å få jobbe som generalsekretær i en så viktig samfunnsaktør som CRUX. Det er en stiftelse som ser den enkeltes unike verdi og hjelper mennesker som trenger ekstra støtte i en krevende fase av livet. Jeg ser frem til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere, for at enda flere mennesker kan få hjelp til å leve trygge og selvstendige liv, sier Jorunn Hallaråker Heggelund.

Om stiftelsen CRUX
CRUX har 600 ansatte og 150 frivillige. CRUX er en av de større ideelle leverandørene innen barnevern. I tillegg drifter stiftelsen spesialiserte fosterhjem og ulike hjelpetiltak på kommunalt nivå. CRUX har institusjoner innen rus- og avhengighetsbehandling (TSB) og psykisk helsevern, samt oppfølgingssentre for mennesker utenfor arbeidslivet. Stiftelsen har også tilbud til mennesker med utviklingshemming og ett Senter for foreldre og barn.

Oppdatert