Gå til innholdet

For to uker siden startet Marthe Lundby Espenes (40) i en nyopprettet stilling som kvalitetsleder i stiftelsen CRUX. 
Marthe Lundby Espenes

Hun gleder seg til å lede den målrettede jobben med kvalitetssystem, utvikling og prosesser i en organisasjon i vekst.

Marthe kommer fra stillingen som virksomhetsleder for institusjonstjenester i Nedre Eiker kommune i Buskerud. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen demens og alderspsykiatri, kvalitetsledelse, prosjektledelse, arbeidsrett og HR.

- Jeg har jobbet i kommunehelsetjenesten stort sett hele min arbeidskarriere. Kvalitet i tjenesten har alltid vært viktig for meg. Det har vært et hovedelement i alle stillingene jeg har hatt, uavhengig av nivå. For å levere gode tjenester må vi ha kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd. Jeg har også vært hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. I de siste seks årene har jeg jobbet med administrasjon, ledelse og kvalitetsrådgivning. Det betyr blant annet implementering, kursing og utvikling av kvalitetssystemer, revisjon og tilsyn, prosedyre/planutvikling, prosjekt- og personalledelse.

Hvorfor søkte du stillingen som kvalitetsleder i  CRUX?
- Å få jobbe spisset med kvalitetsledelse hørtes forlokkende ut, som også matcher min kompetanse. Jeg liker at stiftelsen har som mål å gi økt livskvalitet til de som trenger det, og være medvandrer for mennesker som har store utfordringer i livet. Kjerneverdiene «Helhjertet og Raus, Dristig og Solid» slo imot meg i det jeg trådde inn døra på CRUX første gang. Det er imponerende. Å få anledning til å gjøre noe nytt utenfor kommunehelsetjenesten var også en årsak til at jeg søkte. Det er med iver og spenning jeg har søkt meg til ideell sektor og CRUX, sier Espenes.

 


Oppdatert