Gå til innholdet

21.oktober åpnet Nasjonal dugnad for fosterhjemsrekruttering med en tale av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til tros- og livssynssamfunnene. Som diakonal aktør på fosterhjemsfeltet, fulgte CRUX hjem – Bergen opp ved å delta på direktesendingen til kristen riksradio og TV i dag.

Anette Zweidorff Dalland er avdelingsleder ved CRUX hjem - Bergen
Med bakgrunn i den nasjonale dugnaden for fosterhjemsrekruttering som er satt i gang, deltok i dag avdelingsleder Anette Zweidorff Dalland på direktesendingen til Pe Sju Kristen Riksradio, som også direktesender programmet på Kanal 10. Det er en TV stasjon med kristen profil.

- Vi har tatt kontakt med ulike instanser som blant annet Bergen kirkelig fellesråd og Moskeen her i byen, og i dag ønsket PeSju Kristen Riksradio å lage en sak. Vi har tidligere samarbeidet med ulike frikirker i Bergen hvor vi har fått møte mennesker som har ønsket å høre mer om fosterhjemsarbeid i CRUX. Vårt utgangspunkt er at mennesker i kirken og det kristne fellesskapet, samt andre trossamfunn, har mye å tilby og kan være en god støtte i fosterhjemsarbeidet. Det er mye samfunnsengasjement i de ulike trossamfunnene. De er aktive på mange arenaer, også utenfor sitt eget trossamfunn, som innen idrett og kulturlivet. Vi håper at de kan være med å spre ordet om oss som en diakonal organisasjon og fosterhjemsaktør, sier Anette Zweidorff Dalland.

Hun ønsker å løfte frem CRUX og gjøre navnet mer kjent i deres nedslagsfelt på vestlandet.
- I intervjuet orienterte jeg om CRUX som en diakonal og ideell organisasjon med ulike virksomheter, og om fosterhjemsarbeidet spesielt. Vi var innom kriterier for forsterkede fosterhjem og hvilke rettigheter de har i CRUX. I tillegg var vi innom hvilken rolle fosterhjemmet har i samarbeid med barneverntjenesten, biologisk familie og CRUX, forteller hun.

Hittil i år har CRUX fått over 100 forespørsler fra Bufetat og Oslo kommune om fosterhjemstjenester. Per i dag har CRUX i underkant av 40 aktive forsterkede fosterhjem, der en av de voksne er fristilt fra annet arbeid for å være fosterforelder på fulltid.Nå er det behov for flere ulike typer familier, som ikke har egne barn under 10 år.
Oppdatert