Gå til innholdet

Mandag 7.september ble en milepæl nådd da første CRUX-enhet ble miljøsertifisert. Tirsdag blir det feiring på CRUX Torridalsveien i Kristiansand med kake og «fyrverkeri». - Og så vil vi gå ut med sterk oppfordring til alle om å melde seg på den lokale «jeg kjører grønt»-kampanjen, sier virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid.

Virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid (t.v) og medarbeidere er glad for at CRUX Torridalsveien nå er Miljøfyrtårn.

Fra før er hovedkontoret i stiftelsen CRUX sertifisert. Nå er det virksomhetene i CRUX som er i gang. Ved CRUX Torridalsveien har Gunnveig S. Rykkelid har vært en sentral primus motor i dette arbeidet, og hun får mye skryt for hvordan verneombud og ansatte har vært involvert i prosessen.

- Jeg var i utgangspunktet veldig positiv til at CRUX, og vi som lokal virksomhet, skulle bli miljøfyrtårn. Likevel er det alltid en viss usikkerhet på hvor man skal begynne når man tar fatt på nye ting. Vi, HMS ansvarlig på huset og jeg, fikk en god intro-dag med miljøansvarlige på hovedkontoret. Og det foreligger også en «oppskrift» på hvilke kriterier som ligger til grunn for å komme i mål. Dette er et område jeg brenner for. Å jobbe med miljøtiltak er noe jeg anser som et veldig viktig samfunnsansvar som vi har, understreker hun.

Hva har vært viktig for deg å fokusere på i denne prosessen?
- Jeg har ønsket å formidle viktigheten av dette inn i personalgruppa og blant brukerne. Noen lurte kanskje på hvor mye det ville kreve av den enkelte. Da er det viktig å ha med seg at dette er en dugnad som vi alle kan delta litt i. I forhold til avfallssortering var mye av dette litt innarbeidet allerede, i og med at Kristiansand kommune har lagt godt til rette med egne beholdere for ulike typer avfall, forteller Rykkelid.

Hva betyr det for CRUX Torridalsveien i det daglige at dere nå har gjort dette?
- Det ligger en forpliktelse i dette. Vi må fortsatt holde fokus og prøve å forbedre oss. Men nå i starten gir vi oss selv et klapp på skulderen. Jeg håper og tror at vi har skapt en bevissthet hos oss alle, både på jobb og privat. I våre daglige rutiner og miljøarbeidet blant brukerne, forsøker vi å ta de med på sortering av søppel, tenke litt gjenbruk og ikke minst gå i stedet for å kjøre bil, når vi skal på ulike aktiviteter utenom huset. Dette er også en holdningskampanje inn i personalgruppa. At arbeidsmiljøet også er en stor del av sertifiseringen, er det med på å gi oss en stolthet over å høre til i kollegiet og på denne arbeidsplassen. 

Oppdatert