Gå til innholdet

Mandag 1.februar oppdaterer vi vårt intranett som fortsatt heter iCRUX. Samme dag får alle ansatte tilgang til avviksmodulen som vi skal bruke fremover. I uke 6 slippes alle ansatte inn Simployer. Det er her man søker om ferie, permisjon eller fører sykefravær for å nevne noe. 

Utsnitt av intranettsiden som lansereres på mandag
Når du slår på PCn mandag 1.februar, vil du få opp en åpningsside på skjermen som vi håper du vil like! Startssiden heter fortsatt iCRUX, men den har et visuelt uttrykk som er mer tilpasset oss og enklere å finne frem i. 

Som vanlig vil du kunne lese interne CRUX-nyheter her. I tillegg finner du menyknapper med linker til flere av våre administrative systemer som ikke ligger på vår server. 

Intranettet kommer automatisk opp, og de gamle oppstartssidene på PCn er fjernet. Vi håper du finner det nye intranettet enkelt å manøvrere i, at det er oversiktlig og CRUXete.

Avviksmodulen i Netpower kvalitet 
På den nye intranettsiden er det en menyknapp for både registrering og behandling av avvik. Avviksregistrering kan ellers gjøres via avvik.icrux.no og avviksbehandling kan gjøres via kvalitet.icrux.no.  

Kurs i avvik for alle ansatte
Alle ansatte skal ha fått invitasjon til å delta på avviksregistreringskurs torsdag og fredag denne uken. Dersom du ikke får anledning til å delta, ligger det en kort opplæringsvideo på avviksregistreringssiden du kan kikke på.  

Kurs i avvik for alle ledere
Mandag 1.februar er det kurs i avviksbehandling for ledere. Det ligger en kort opplæringsvideo for avviksbehandling på avviksbehandlingssiden. 

Nye funksjoner i Simployer 
I uke seks får alle ansatte tilgang til Simployer. I tillegg lanseres modulene: Ferie, fri og sykefravær. Når dette skjer skal alle ansatte søke om ferie, fri og permisjon i Simployer. Sykefraværsoppfølgingen vil også skje i Simployer, som synkroniserer med Altinn.

Både ledere og ansatte får mer informasjon når vi nærmer oss lanseringen i uke seks.  


Oversikt over hva som skjer når fremover
Uke 5
1.februar: Oppdatert intranettside og nytt avvikssystem tas i bruk

Uke 6 
9.februar: Informasjon til ledere via e-post

10.februar: Ansatte får informasjon via e-post og i en nyhetssak på iCRUX

11.februar: Modulene: Ferie, fri, permisjon og sykefravær blir lansert i Simployer 

12.februar: Ansatte får tilgang til Simployer 

15.februar: Opplæring i risikomodulen (Netpower kvalitet) for ledere og andre som gjør risikovurderinger 


 

 

 
Oppdatert