Gå til innholdet

I to dager var medlemsorganisasjonene til Ideelt Barnevernsforum (IB) og samarbeidspartnere samlet til IB-KONFERANSEN 2022 på Gardermoen. -Skal vi dømme etter responsen både underveis og i etterkant av konferansen, har vi tydeligvis truffet godt også denne gangen, sier en fornøyd seniorrådgiver i CRUX, Asbjørn Sagstad, som sitter i IB sitt arbeidsutvalg.
Her er en liten gjeng av CRUXere som deltok på IB-konferansen 2022 -de jobber på CRUX Vilde, CRUX foreldre og barn - Solstrand, CRUX oppfølging - Oslo, hovedkontoret og CRUX oppfølging - Bergen.
Av de 152 påmeldte var 23 deltakere fra CRUX oppvekst - hjem, CRUX oppvekst - oppfølging, CRUX oppvekst - institusjon, CRUX foreldre og barn og hovedkontoret.

CRUXere om konferansen
Seniorrådgiver Jan Bjarte Kjelby i CRUX oppvekst – institusjon i Bergen synes det var to flotte og utbytterike dager, med meget relevant tematikk.

- Som alltid har IB fått tak i foredragsholdere/forelesere i ansvarsfulle posisjoner innenfor barnevernsfeltet. Både politikere, byråkrater og fagfolk har bidratt med sin innsikt i en krevende tid med store endringer i barnevernet. IB har gjennom konferansen befestet sin posisjon som en viktig premissleverandør for utvikling av gode barneverntjenester/hjelpetiltak. Det er også inspirerende å treffe kollegaer i andre virksomheter for å få drøftet hvordan de løser sitt oppdrag. Her knyttes også nye faglige nettverk hvor det er naturlig å dele på kompetanse og erfaringer, sier Kjelby.

Avdelingsleder Karen Ueland i CRUX oppfølging – Oslo synes som sikkert mange andre at det det utrolig fint å samles igjen i større faglige forum for å hente inspirasjon, og ikke minst for å treffe andre folk som engasjerer seg i det samme.

-Jeg tok med meg hele teamet mitt, og vi koste oss gjennom to dager. Den første dagen traff dessverre ikke helt oss som jobber med «hjemmebaserte hjelpetiltak». Det handler ikke om de som lagde programmet, eller de som fra scenen heller valgte å snakke om institusjon eller fosterhjem. Det viser at vi må gjøre oss mer synlige, og som en politiker fra høyresiden sa - være litt «vaktbikkje». Dag to satt som et skudd, og for vår del traff spesielt forelesningen med Per Isdal godt. Vi gleder oss til neste år, understreker hun.

De ideelles plass og rolle
Den første dagen handlet om overordnede faglige og politiske føringer på feltet, og de ideelles plass og rolle. 
Medlemmer av familie- og kulturkomiteen (Sp, Ap, Høyre, Venstre, Fr.P og SV) presenterte partienes syn på målene i Hurdalsplattformen om et offentlig og ideelt barnevern, og utfasing av store kommersielle konsern. Videre ga innledere fra Bufdir og Barne- og familieetaten i Oslo kommune en statusoppdatering på feltet, og hva som konkret gjøres for å sette ut i livet politiske føringer om ideell vekst.

Dag to var en ren fagdag arrangert i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB), FO og Fagforbundet. Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet dagen med en hilsen der hun framhevet viktigheten av å ha en sterk ideell sektor på barnevernområdet slik det er forankret i Hurdalsplattformen. Toppe var tydelig på at hun vil ha høy prioritet på at målene i Hurdalsplattformen om et offentlig og ideelt barnevern, og en utfasing av store kommersielle konsern skal realiseres.

Workshops nytt av året
Det nye av året var inndelingen av forsamlingen i fire parallelle workshops for henholdsvis: Institusjon, Fosterhjem, Sentre for foreldre og barn og Hjemmebaserte hjelpetiltak.

Karen Ueland og Stig Jensen fra CRUX oppvekst – oppfølging ledet workshopen «Hjemmebaserte hjelpetiltak». Det resulterte i et ønske fra flere av deltakerne om å danne et eget nettverk for ideelle virksomheter på dette tjenesteområdet. Denne ideen vil følges opp av IB sitt arbeidsutvalg.
Oppdatert