Gå til innholdet
08a6428_highres

Stiftelsen CRUX tilbyr behandling for unge mennesker med alvorlige rusmiddelproblemer. Dette omfatter behandling i døgnklinikk og poliklinikk, i tillegg til dagbehandling. Omsorg, personlig nærvær og engasjerte behandlere er viktig for pasienter som står midt i krevende endringsarbeid.

Vi driver to virksomheter innen rus- og avhengighetsbehandling, og har et særlig ansvar for å tilby behandling til unge under 25 år. Oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak. Det er fokus både på individuell behandling og gruppebaserte behandlingsmetoder. Brukermedvirkning står sentralt i tilbudet vårt, og vi benytter strukturerte metoder for å fremme pasientenes medbestemmelse.

Anerkjente behandlingsmetoder
Behandlingen bygger på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anerkjente behandlingsmodeller. Vi tror at mennesker gjennom samhandling, felles aktiviteter og opplevelser i et nært, trygt og gjensidig forpliktende fellesskap kan få mot til å leve et liv uten ødeleggende bruk av rusmidler. 

Helhetlig tilnærming
Omsorg, personlig nærvær og engasjement står sentralt og er en grunnleggende forutsetning for vekst. Pasientene i målgruppen har sammensatte vansker. Det krever helhetlig tilnærming i forhold til bedret psykisk og fysisk helse, tilpasset dagtilbud/bolig under/ etter behandling, bedret økonomi og et styrket sosialt nettverk.
Oppdatert
dsc_4351
CRUX Kalfaret (øverst) og CRUX Verksgata
crux-verksgata