Gå til innholdet

Dagen etter åpningen 1.oktober 2019, var første innflytting en realitet. Akutt overnattingstilbudet, for i hovedsak bostedsløse småbarnsfamilier i Trondheim, er i full drift. Virksomheten har kun hatt 8 døgn uten belegg siden oppstart.   


Akuttovernattingstilbudet har hatt høyt belegg siden åpning i oktober.

- Vi er til for mennesker som har kommet i akutt bolignød, og som trenger et midlertidig bosted til de finner noe annet. Oppdragsgiveren vår er Trondheim kommune, og det er Nav som kontakter meg på telefon med forespørsler om ledig belegg. Totalt har vi hatt 15 ulike familier eller enkeltpersoner som har bodd her siden oktober. Målet er korte opphold, og beboerne skal selv lete etter egnet bolig. Vi er behjelpelig med å lete etter aktuelle boliger på nettet hvis det er ønske om det, sier virksomhetsleder Ragnhild Dragsjø.

Hvem er det som kommer hit?
- Vi ser at rundt halvparten kommer fra krisesenteret i Trondheim. Ellers er det en del norske, enslige menn i starten av 30-årene som har mistet jobben og som også har vært i Nav-systemet tidligere. Vi opplever å ha et godt omdømme fra da vi drev tiltak for enslige mindreårige her. På den bakgrunn har vi hatt noen tidligere enslige mindreårige som beboere her. Alderen til de voksne som har kommet alene har variert mellom 17 til 64 år.

Takknemlige beboere
- Trygghet er noe av det viktigste vi kan gi mennesker som kommer i akutt bolignød, i tillegg til tak over hodet. Derfor er vi nøye med sammensetningen av beboere i forhold til historien deres. Vi legger også stor vekt på ro i forbindelse med innsjekking, sie Dragsjø.

Hun poengterer at beboerne skal kjenne seg sett, føle seg godt ivaretatt, og at de kommer til et hus det er godt å være i. Alle blir godt informert når de ankommer, og det legges vekt på at de opplever trygghet.

- Vi har en avtale med Securitas, og alle beboere får mitt visittkort med telefonnummer når de flytter inn. De vet de har en å kontakte etter at ansatte har dratt hjem for kvelden. Det gir dem trygghet, og det har aldri blitt misbrukt. Vi opplever at beboerne er veldig takknemlige. De merker at vi bryr oss om hvordan de har det, og vi er sosiale hvis de ønsker det. De har en positiv tilnærming til oss, og oppgir at de får god hjelp i prosessen med å finne en mer permanent bolig, sier Ragnhild Dragsjø.

 

 


Oppdatert