Gå til innholdet

l bakgården til CRUX Arbeideren på Hamar deles det ut gratis mat til vanskeligstilte personer og familier i Hamar onsdager og fredager, i tillegg til egne utdelinger til brukerne av senteret tirsdager og torsdager. Køene strekker seg vanligvis ned til porten. Nå går de bortover Håkons gate, skriver Hamar Arbeiderblad.
Kontaktperson for matutdelingen, Stein Tore Gorm Hermansen, og frivillige medarbeidere opplever stor trøkk om dagen.

Sitatet er hentet fra artikkelen "Nå trenger flere i Hamar hjelp for å bli mette" som Hamar Arbeiderblad publiserte i etterkant av Debatten på NRK, der Fredrik Solvang ble berørt av det økende behovet for matutdeling. 

Videre i artikkelen står dette om matutdelingen til CRUX Hamartiltakene: 
Anslagsvis har de 9.000 besøk hvert år, men i år blir tallet langt høyere.

- Før ferien delte vi ut 80 poser med mat på èn utdeling. Sist gang var det 120. I gjennomsnitt hadde vi 200 besøk i uka far ferien, nå er det 300, sier arbeidsleder for matutdelingen, Stein Tore Gorm Hermansen.

- Mange sier at de ikke har penger til mat fram til trygda kommer. Da jeg syklet hjem i går, fikk jeg telefon fra en alenemor som ikke hadde mat. «Nå sliter jeg», sa hun. Sånne telefoner er det blitt mye av i det siste, og alt jeg kan gjøre er å ønske de alle velkommen.

- Det blir en del henvendelser fra småbarnsfamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister og enslige. Det er ikke tvil om at de økte kostnadene i samfunnet gir flere henvendelser, supplerer ledende miljøterapeut Inger Johanne Aasbakken.

- Men alle skal få hjelp. Om man kommer fra Hamar, Finnskogen eller Finnmark betyr ikke noe. Og vi ser ikke på selvangivelsen, sier Stein Tore.

Så langt holder leveransene, men det begynner å bli manko på pålegg og middagsmat.

- Det hadde vi ønsket oss mer av. Og julemat til juletreffet vårt, sier Inger Johanne.

- Hva skjer når det blir flere som står i køen?

- Når det blir en solid økning i antall folk som tar imot gratis mat, så betyr det at det blir mindre i hver pose som deles ut. Alle får, men mengden blir ikke den samme. Likevel er folk takknemlige for det de får.

Rundt 30 lokale matbutikker donerer mat, drikke og andre nyttevarer. Tre sjåfører fra tiltaket reiser rundt og henter varer som havner i fryser, kjøleskap og lager hos hjelpetiltaket.

- l tillegg er det fem flinke grossister: Asko, Bakers, Barna, Barilla og Tine. De er veldig verdifulle for oss.

- Må være i forkant
Kommunen benytter seg av matutdelinga til å hente mat til personer som ikke klarer å hente mat selv. Matutdelinga mangler egen finansiering og dekkes av virksomheten til Crux.

- Vi har fått noen gaver og støttebeløp som hjelper noe, men trenger mye mer for at dette skal gå i balanse. Det meste baserer seg på frivillighet. 15 damer står på lista vår. Arbeidet koordineres av en ansatt i halv stilling, og vi har utgifter til husleie og strøm, forteller virksomhetsleder for Hamartiltakene, Jon-Arne Frøyland.

Kilde: Hamar Arbeiderblad 18.11.22

Oppdatert