Gå til innholdet
På CRUX Tilja ønsker vi å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet. Vi tar utgangspunkt i dine interesser og ønsker, og tilbyr tilpasset aktivitet/arbeidstrening med mål om å at du som deltaker blir styrket gjennom økt selvfølelse og mestringsevne.
mirakelet-i-ronna-nov-2023-2-small
CRUX Tiljateateret er ett av våre tilbud. Vi ønsker å styrke selvfølelsen og mestringsevnen hos den enkelte. Foto: Hans Petter Eliassen, Grenland Friteater
Av hensyn til alle, vektlegger vi et miljø uten rusadferd. Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi sammen lager en avtale om aktivitet og oppfølging. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Målgruppe
CRUX Tilja oppfølgingssenter er et tilbud for deg som ønsker å bli rusfri og legge kriminalitet bak deg. Vi har et tett samarbeid med Telemark Friomsorgskontor.

På CRUX Tilja er det mulig å sone samfunnsstraff, elektronisk fotlenke, og narkotika dom (ND). Vi tar også imot mennesker som er under LAR behandling.

Virksomheten drives med respekt for deltakeres integritet og er åpen for alle i målgruppen, uavhengig av deltakernes etnisitet og kulturelle bakgrunn, seksuelle legning, religiøse og politiske ståsted.

Målsetting
Målet er å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet ved å bygge nettverk, legge til rette for aktiviteter/arbeidspraksis gjennom individuelle avtaler.

Brukermedvirkning
Vi er ydmyke overfor deltakeres erfaringer, vilje og motivasjon for å holde seg rusfrie. Det er faste allmøter hvor aktuelle saker som vedrører alle diskuteres. Vi har også egne deltakermøter som holdes av vår erfaringskonsulent.

Deltakerne er aktivt med på å utforme senteret. Vår erfaring er at medbestemmelse og arbeidsinnsats gir eiendomsfølelse til stedet, og en opplevelse av fellesskap. Både deltakere, ansatte og frivillige er med og setter sitt personlige preg på lokalene og aktivitetstilbudet.

Ansatte og frivillige
Våre ansatte har variert utdanning og yrkeserfaring og utgjør et godt fagteam. Flere av våre medarbeidere har også brukerbakgrunn. I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å bli frivillig?

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo, som ledes av generalsekretær. Stiftelsen tilbyr et bredt spekter av tjenester.

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med en helhjertet og raus holdning. Vi skal være dristige i form av å kjempe for de svakeste i samfunnet og solide i form av å ha et godt faglig forankret tilbud. Vi skal vise vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Lokalene våre har en idyllisk og sentral beliggenhet ved elva i Skien sentrum.

Historikk
Virksomheten startet opp i januar 2006 og ble offisielt åpnet 6. september 2006. Opp gjennom årene har virksomheten utviklet seg, og tilbyr i dag et bredt tilbud av aktiviteter og arbeidstrening.
Oppdatert