Gå til innholdet
På CRUX Tilja ønsker vi å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet.
8105672-tom-riis
Vi ønsker å styrke selvfølelsen og mestringsevnen.
Ansatte og frivillige medarbeidere ønsker å invitere deltakerne inn i et rusfritt fellesskap hvor vi lager individuelle avtaler der den enkeltes behov blir tatt på alvor. I sårbare perioder tilbyr vi oppfølging utenfor senteret.

Målgruppe
CRUX Tilja oppfølgingsenter er et tilbud for deg som ønsker å bli rusfri og legge kriminalitet bak deg.

Målsetting

Målet er å hindre tilbakefall til rus og kriminalitet ved å bygge nettverk, legge til rette for aktiviteter og lage individuelle avtaler.

Brukermedvirkning
Vi er ydmyke overfor deltakeres erfaringer, vilje og motivasjon for å holde seg rusfrie. Det er faste allmøter hvor aktuelle saker som vedrører alle diskuteres.

Deltakerne er aktivt med på å utforme senteret. Vår erfaring er at medbestemmelse og arbeidsinnsats gir eiendomsfølelse til stedet, og en opplevelse av fellesskap. Deltakerne har vært med fra første stund med å velge ut farger og tekstiler i oppussingen av lokalene. Både deltakere, ansatte og frivillige er med og setter sitt personlige preg på lokalene og aktivitetstilbudet.

Ansatte og frivillige
Våre ansatte har variert utdanning og yrkeserfaring, og utgjør et godt fagteam. Flere av våre medarbeidere har også brukerbakgrunn. I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å bli frivillig?

“Det finnes alltid muligheter”
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet
Lokalene våre har en idyllisk og sentral beliggenhet ved elva i Skien sentrum.

Historikk
Virksomheten startet opp i januar 2006, og ble offisielt åpnet 06.09.2006.
Oppdatert