Gå til innholdet
Vi ønsker å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet.  
staben-2021
Staben ved Crux oppfølgingssenter ønsker deg velkommen!
Målgruppe
Crux er for mennesker som har en rushistorie og som ønsker å bruke oss som en del av sitt endringsarbeid og sin rehabilitering. Vi er også et oppfølgingstilbud for mennesker som soner, har sonet i fengsel eller er under friomsorgens tiltak.

Målsetting
Crux oppfølgingssenter har som hovedmål å bidra til et helhetlig oppfølgingstilbud til personer i rehabilitering. 

Vi ønsker å bistå deltakerne i deres innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Vi ønsker:
  • Å være i dialog med deltakeren rundt hans/hennes utfordringer og fordeler ved å være i en endringsprosess med mål om rusfrihet og et liv uten kriminalitet.
  • Gjennom aktiviteter, arbeid og samhandling å bidra til nye livshistorier og mestringserfaringer.
  • Å gi støtte til og oppmuntre deltakeren til å komme i kontakt med rusfrie nettverk eller etablere nye nettverk.
  • Å bidra til å styrke selvfølelse hos den enkelte ved å ta i bruk hans/hennes muligheter, og bruke disse aktivt inn i samhandling og refleksjoner som kan bidra til ny identitet og rolleforståelse. 

Brukermedvirkning

Vi ønsker at Crux skal være et sted hvor deltakere, frivillige og ansatte arbeider sammen i den daglige drift, men også i prosesser med tanke på å videreutvikle tilbudet på senteret.

Ansatte og f
rivillige medarbeidere
I tillegg til de fem ansatte, har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillighet på Crux?

Beliggenhet
Vi har vår base i Jonas Lies gate 11. For å finne frem kan det være en hjelp å ta utgangspunkt i Pizzabakeren i Oalsgata. Går du derfra, og inn Møllegata, så finner du oss i enden av den gata. Vi leier også Oalsgata 30 som brukes av Crux Vedlikehold.
Du er velkommen til å stikke innom, slå av en prat og se hvordan vi har det.

Om navnet Crux
Det vanskelige punkt
Crux er et begrep som er hentet fra klatresporten. Crux betegner det antatt vanskeligste punktet i en klatrerute. Den som vil jobbe seg ut av rusavhengighet og kriminalitet vet at det er cruxpunkter, utfordringer som den enkelte er nødt til å jobbe med for å komme opp og ut. Når det ser som mørkest ut trenger vi å minne hverandre på at ”Det finnes alltid muligheter”.

Møteplass
Crux betyr også knute, kors eller kross. Kross eller krossen har gitt navn til mange lokale veikryss og kross betegner da tradisjonelt viktige møtepunkter hvor veier og mennesker møtes. Crux oppfølgingssenter ønsker å være en møteplass og et sted hvor vi sammen kan oppdage nye muligheter og gjøre gode veivalg.

Lidelse og håp
I kristen sammenheng blir Crux brukt som en betegnelse på en fremstilling av Jesus på korset. Lidelse og håp. Mange med rushistorie vet noe om smerten i livet og betydningen av håp.

Historikk

Crux oppfølgingssenter ble etablert i 2006. Bakgrunnen for etableringen var felles initiativ fra Sandnes kommune, kriminalomsorgen region sør-vest og Sandnes kirkelige fellesråd.Oppdatert