Gå til innholdet
CRUX Torridalsveien er et aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming. Virksomheten har åtte plasser, og er lokalisert i Kristiansand. Vi driver i samarbeid med, og på oppdrag fra, Kristiansand kommune.

tur-langs-elva-revidert
Hos CRUX Torridalsveien skal alle bli sett og respektert for den de er.
Målsetting
Vi har et ønske om at våre brukere skal oppleve å bli hørt og sett, og få bekreftelse på sin egenverdi. Alle trenger vi å bli utfordret og kjenne glede av å mestre noe. Gjennom daglig lek og god omsorg håper vi at brukerne våre vil oppleve at hverdagen blir både god og meningsfull. 

Tilbud
Vi ønsker å legge til rette for læring, utvikling og vekst i alle våre aktiviteter. Det gjør vi gjennom å møte den enkelte brukers forutsetning- og bistandsbehov ved å legge til rette for sosialt og individuelt samspill. Gjennom forutsigbarhet og struktur i hverdagen, kan vi lettere ivareta den enkeltes dagsform og ønsker. 

Vårt ønske er å gi brukerne våre et innholdsrikt tilbud med fokus på aktivitet, trening og utvikling  gjennom følgende aktiviteter: Arbeids- og hobbyoppgaver, opptrening av ferdigheter, sosiale samlinger, utflukter i bil eller til fots, musikktilbud og trim.  

Kompetanse
Alle som jobber hos oss er godt kvalifiserte. Personalgruppen innehar relevant tverrfaglig kompetanse og yrkeserfaring. Det er høy stabilitet i ansattegruppen.

Verdier
Vi ønsker at faglige og det menneskelige virker mest mulig sammen. Brukerne våre skal oppleve at de blir møtt som hele mennesker. Virksomheten bygger på en diakonal tankegang, med fokus på våre fire kjerneverdier: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt. Vårt slagord "Det finnes alltid muligheter" er en viktig drivkraft for oss. Slagordet og kjerneverdiene våre er utviklet og implementert i felleskap i stiftelsen CRUX.

Brukermedvirkning
Vårt tilbud tar utgangspunkt i samtaler med brukerne og de pårørende. På aktivitetssenteret legger vi opp til en brukersamtale per år, hvor de kan komme med tanker og ønsker om hvordan deres «jobbhverdag» skal være. Aktivitetene må, så langt det lar seg gjøre, kjennes meningsfull ut for den enkelte.

Beliggenhet
CRUX Torridalsveien ligger i Torridalsveien 28 på nedre Lund i Kristiansand. En sentral beliggenhet i forhold til sentrum, parker, turområder og andre fasiliteter som det er aktuelt for oss å bruke. Vi eier huset vi holder til i, men uteområdet er kommunens eie.

3
Det flotte keramikkbildet med slagordet til CRUX, er laget av en av våre brukere.
Oppdatert