Gå til innholdet

I flere år har «Bergfløttseminaret» samlet både fagfolk og pårørende. 22.mai ble et fulltegnet dagsseminar om «Psykose og autisme» arrangert på «låven» til behandlingssenteret i Lier. Direktør for CRUX helse og oppvekst, Maria Schefte, er stolt over det hun fikk være med på.
Nevropsykolog og psykologspesialist Elisabeth Wigaard om autismespekterforstyrrelser foran en fullsatt sal.

-Dette var en faglig solid og spennende dag som på alle måter er nærende. Jeg kjenner på stolthet og ydmykhet ovenfor den genuine og tverrfaglige kompetansen som har godt fotfeste i organisasjonen, og som er tilgjengelig i nettverket vårt, sier direktør Schefte.

I år var det nevropsykolog og psykologspesialist Elisabeth Wigaard som underviste om «Autismespekterforstyrrelser», og psykologspesialist Kjersti Karlsen delte av sin kunnskap om «gråsoner mellom autisme og psykose». Hun er spesialrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, og har også erfaring fra barnevernsfeltet.  

CRUX Bergfløtt behandlingssenter tilbyr behandling til mennesker med psykiske lidelser, der psykose er en del av sykdomsbildet. Virksomheten har døgnavdeling i Lier og poliklinikk i Drammen sentrum. 
img_1732
 Ledelse og faggruppen ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter er glade for at tradisjonen med Bergfløttseminaret

Oppdatert