Gå til innholdet

FONTENE: Sju av ti barn føler seg trygge på institusjon. Det betyr likevel at tre av ti ikke har det bra. Det må vi ta på alvor.
Fontene har i dag publisert et leserinnlegg som stiftelsen CRUX, i samarbeid med andre organisasjoner, står bak. Foto: Tim Mossholder

Anne Kjersti Toft, bransjeleder omsorg, Virke ideell og frivillighet
Trine Stensen, generalsekretær, Blå Kors
Helmuth Liessem, generalsekretær, stiftelsen CRUX
Anne-Lena Brustad, daglig leder, Stiftelsen Fagertun Norsk Folkehjelp
Heidi Brynhildsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon barnevernstiltak
Mona Spakmo, daglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet 

I kjølvannet av NRKs brennpunkt-dokumentar «Instukids» blir vi minnet på de alvorlige utfordringene flere unge mennesker i barnevernet møter. Rusmiddelbruk har blitt en stor utfordring i samfunnet og barnevernet, og noen barn får sitt første møte med rus på institusjon.

Det er en påminnelse om at det ikke alltid er nok å se etter barnet når skaden allerede har skjedd, vi må også forstå hvordan vi kan forebygge den. Som den største arbeidsgiverorganisasjonen for ideelle barnevernsaktører vil Virke, sammen med våre medlemmer, stå opp for barnets beste.

Dagens system har mangler. Vi ser dessverre eksempler på at unge mennesker som egentlig trenger hjelp i helsetjenesten, mottar hjelp fra barnevernet. Dette skyldes i stor grad strukturelle hindringer for effektivt samarbeid mellom ulike deler av velferdssystemet. Det er på tide å bryte ned disse barrierene og bygge broer for barnas beste.

Vi, sammen med våre medlemmer, foreslår en rekke umiddelbare og større langsiktige tiltak for å sikre at hvert barn som havner under barnevernets omsorg, får den forsvarlige hjelpen og oppfølgingen de trenger.

På kort sikt foreslår vi konkrete tiltak for å forbedre situasjonen umiddelbart. Institusjonene har behov for en felles veileder for bruk av tvang, samt å åpne for kortvarig skjerming for barn som er åpenbart ruspåvirket. Vi trenger også kunnskapsdeling på tvers av institusjonene, her er kompetansetiltak og kompetansemiljøene til Bufdir og Bufetat viktige.

Blant våre langsiktige forslag understreker vi betydningen av tilstrekkelig fast bemanning, de ansatte er en investering som bør prioriteres. Institusjonene må også sikres et større økonomisk handlingsrom som tillater å sette sammen grupperinger av barn på en hensiktsmessig måte. Vi må også sikre at behovene til hvert barn kartlegges grundig før inntak, slik at tiltakene kan tilpasses individuelt. Institusjonenes forsvarlighetskrav må gjennomgås nøye.

Vi ønsker også å løfte fram et positivt initiativ fra barne- og familieminister Kjersti Toppe, som 7. mai arrangerte et innspillsmøte for tiltak mot rus på institusjon. Det er verdifullt at Virke med våre medlemmer får ta del i diskusjonen om en så viktig samfunnsutfordring.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre annonserte også nylig tiltak som tar sikte på å flytte rusbehandling av barn fra barnevernet til helsevesenet. Dette, sammen med regjeringens ventetidsløfte med økte midler på 2 milliarder og et løft på 150 millioner kroner til institusjonene bidrar til nødvendig beredskap. Det er et steg i riktig retning.

Samtidig som vi tar disse utfordringene på alvor, må vi også minne oss selv om at flertallet av barna i barnevernet har det bra. Bufdir oppgir at sju av ti barn føler seg trygge på institusjon. Det betyr likevel at tre av ti ikke har det bra på institusjon, det må vi ta på alvor. Vi må handle raskt og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer for, så fint som Toppe sa det selv, «bygge benker slik at barna ikke faller mellom stolene.»

Sammen må vi forplikte oss til å bygge et bedre system som virkelig beskytter og fremmer veksten til våre barn. Deres fremtid bør være vår alles viktigste prioritet.

Oppdatert