Gå til innholdet
I CRUX er vi opptatt av det faglige skal henge sammen med det vanlige. Kjernevirksomheten vår er oppfølging av deltakere ved individuelle samtaler ("Arbeidshjulet") sammen med mestringsskapende, sosiale aktiviteter. 
tur
Ill.foto

I tillegg til å tilby et åpent hus med diverse aktiviteter, satser vi på fysiske aktiviteter og naturopplevelser. Basert på forskning og erfaringer øker turer, trening og naturopplevelser livskvaliteten. Det bryter opp passiviteten, man får venner, bedre helse, opplever mestring og får livsenergi. 

Stua og sosialt felleskap

Det fysiske midtpunktet i CRUX Huset er stua vår. Det første som møter de besøkende hos oss er et hyggelig sosialt felleskap, en varm kopp kaffe og et fint møte med andre deltakere, ansatte og frivillige. Vi tilbyr felles måltider — lunsj hver ukedag og middag torsdag og søndag.  

I tillegg til stua har vi et deltakerkontor, et stillerom, et møterom og flere samtalerom.  Vi er godt rustet til å fokusere på deltakernes oppfølging og mestring i hverdagen. 

Kunsten å gå  
Psykisk helse og fysisk helse henger tett sammen. «Kunsten å gå» er å være i bevegelse, å både gå innover mentalt og gå utover; fysisk på lange og korte turer, etter et avtalt og skreddersydd opplegg med den enkelte og med felles mål for øye. Det handler om å være alene og sammen, om stillhet og samtaler, om kosthold, trening og forholdet til kroppen. Kursrekken i «Livsstyrketrening» står sentralt for å vende blikket innover og bli kjent med ressurser, muligheter og begrensninger.  

Bondelaget CRUX
I gårdsaktiviteter arbeider vi med hendene, produserer vekst og skaper gode mestringsopplevelser og fellesskap. Bondelaget CRUX er et lavterskeltilbud som gir muligheten til å lære om gårdsdrift (og skogsdrift), dyrke poteter og egne grønnsaker og høste av naturen. Grøden skal i første omgang brukes til måltider for deltakerne på CRUX Huset. Ambisjonen er å delta på Bondens marked på lengre sikt. 

Bondelaget CRUX møter onsdager kl. 11.00 – 15.00. 

Tromsøpalman  
«Tromsøpalman – aktiv fritid for alle» er et unikt samarbeid pa° tvers av kommunale grenser og sammen med flere ideelle organisasjoner. Målet er å gjøre tur og idrett tilgjengelig for flere. Tromsøpalman er et tilbud til alle over 18 år. Det er ingen krav om erfaring eller kompetanse. Alle aktiviteter er rusfrie. Med på laget er CRUX Huset oppfølgingssenter, Tromsø kommune, Kafe X, Tromsø Røde Kors og TIL. Tromsøpalman arrangerer turer i skog og mark, volleyball, fotball og mye mer.

Interesserte kan ta kontakt med virksomhetsleder Darin Elvemo eller en av de andre kontaktpersonene. Innmeldingsprosessen består av en samtale hvor vi registrerer nødvendige personalia og gir informasjon om tilbudet.  

 

Oppdatert

Åpent for deltakere
Mandag-Fredag kl. 11-15
Torsdag kl. 11-18

Lunsj
Mandag-Fredag kl. 12.00

Middag
Torsdag kl. 15.30

Informasjon til deltakere
Alt som skjer på CRUX Huset legges ut på vår lukkede Facebookgruppe. De som ikke er på Facebook får sms.