Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX arbeider med utgangspunkt i det kristne menneskesyn, med respekt for den enkeltes integritet som menneske.
08a7266_highres
Virksomhetsidé
Vi er medvandrere
som står opp for mennesker
i sårbare og utfordrende livssituasjoner,
så de kan oppleve trygghet og nå sine mål

Vi tror på kraften i gode relasjoner
der det faglige og vanlige virker sammen.

Vi er en tydelig diakonal stemme i samfunnet.

Løfte til pasienter/ungdom/deltakere
Vi vil deg vel og heier på deg

Løfte til pårørende/nærmeste
Du kan stole på oss

Løfte til medarbeidere
En jobb som gir mening

Løfte til samarbeidspartnere
Sammen lykkes vi

Løfte til samfunnet
En aktuell og uredd samfunnsaktør

KJERNEVERDIER
Helhjertet og Raus
Dristig og Solid

AMBISJON
Vi gjør verden litt bedre
Det finnes alltid muligheter

SLAGORD
Det finnes alltid muligheter
Oppdatert