Gå til innholdet

- Mange har skrevet seg ut og inn, sier klinikksjef Tordis Stokke. Hun leder to behandlingsinstitusjoner for TSB-pasienter (Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser) i CRUX. I juniutgaven av lederbrevet til "Nasjonal kompetansetjeneste TSB" ved Oslo universitetssykehus, er Stokke intervjuet om behandlingstilbudet i denne spesielle tiden.

Faksimile av TSB-lederbrev, juni 2020
Sosial avstand, begrenset gruppeterapi, lite adgang til permisjoner, lite felles aktiviteter og lite sosialisering. Rammene om rusbehandlingen har langt fra vært optimale denne våren. Hvordan tolker og praktiserer ulike behandlingsinstitusjoner for rus- og avhengighetsbehandling smittevernregimene, og hvordan fungerer det for ansatte og pasienter?

tordis-stokke-juni-2020-3Walk and talk
Klinikksjef Stokke anslår at 40 prosent av pasientene som var i gang med planlagte innleggelser da pandemien startet, skrev seg ut av døgntilbudene etter eget ønske. Alle fikk tilbud om poliklinisk oppfølging.

– De ansatte ønsket å være tett på både de utskrevne pasientene og de pasientene vi allerede hadde i poliklinikken. Vi tilbød videomøter, men ikke alle pasienter hadde nettilgang i sine boliger eller utstyr for å gjennomføre slike møter. Disse fikk tilbud om telefonsamtaler og å gå turer sammen med behandlerne, noe mange tok godt i mot, forteller Tordis Stokke. 

Hun fastslår at CRUX har lyktes med å holde på pasientene.

– I ettertid har nesten alle som skrev seg ut kommet tilbake til et mer normalisert døgnbehandlingstilbud.

Les hele saken her


Oppdatert