Gå til innholdet
pitstop-pa-vidda
CRUX Huset oppfølgingssenter tilbyr individuell oppfølging til voksne mennesker over 18 år, som har bakgrunn i rusavhengighet og/eller soning, har lettere psykiske helseutfordringer eller som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet. 

Vårt mål er å styrke og støtte enkeltmennesker gjennom individuell oppfølging, praktisk hjelp, sosialt fellesskap og arbeidstrening.  

Viktige samarbeidspartnere er kriminalomsorgen, kommunen og NAV. Vi holder til i hyggelige lokaler i Tromsø sentrum. Vi er en del CRUX som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted. Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter», og våre kjerneverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.  

Vi ønsker å være et trygt og godt værested, ha fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle på CRUX Huset oppfølgingssenter vektlegger vi et miljø uten rusadferd. 

Sammensatte utfordringer krever samordnet støtte, og vi samarbeider ofte med kriminalomsorgen, kommunen, NAV, Kafe X/RiO, Røde Kors, Fontenehuset, Wayback og Værftet. 

Åpningstider
CRUX Huset sine åpningstider er basert på tilbakemeldinger og behov fra både deltakere og oppdragsgiverne. Se våre åpningstider til høyre på denne siden. På torsdag og søndag er deltakerne med å lage tradisjonell middag sammen. 

Ta kontakt
Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming

"Det finnes alltid muligheter"
Slagord

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
Kjerneverdier

Oppdatert